Dvořáková Irena prom.fil.

Vyučující v předmětech
[04ABI] Prezentace a interpretace textu
[04ABS1] Systematizace jazykových prostředků 1
[04ABS3] Systematizace jazykových prostředků 3
Počet hodnotících: 3 / 34 !! Pozor !!
Nedostatek hodnocení. Statistika nemusí být relevantní.
Procento hodnotících: 8 %
||
Celkové hodnocení role cvičící [3]
1 : |=======.............| 33 % [1]  
2 : |=============.......| 66 % [2]  
3 : |....................| 0 % [0]  
4 : |....................| 0 % [0]  
5 : |....................| 0 % [0]  
medián: 2.00 průměr hodnocení: 1.67

Všichni učitelé

75% hodnocení je v rozmezí 1.00 až 2.26
medián: 1.40
průměr hodnocení: 1.66
Celkové hodnocení [3]
1 : |=======.............| 33 % [1]  
2 : |=============.......| 66 % [2]  
3 : |....................| 0 % [0]  
4 : |....................| 0 % [0]  
5 : |....................| 0 % [0]  
medián: 2.00 průměr hodnocení: 1.67

Všichni učitelé

75% hodnocení je v rozmezí 1.00 až 2.29
medián: 1.40
průměr hodnocení: 1.57