Král Jaroslav prof.Ing. CSc.

Vyučující v předmětech
[12NIPL] Nízkoteplotní plazma a výboje
[12VAK] Vakuová fyzika a technika
Počet hodnotících: 6 / 13
Procento hodnotících: 46 %
||
Celkové hodnocení role přednášející [6]
1 : |===.................| 16 % [1]  
2 : |=============.......| 66 % [4]  
3 : |===.................| 16 % [1]  
4 : |....................| 0 % [0]  
5 : |....................| 0 % [0]  
medián: 2.00 průměr hodnocení: 2.00

Všichni učitelé

75% hodnocení je v rozmezí 1.00 až 2.12
medián: 1.40
průměr hodnocení: 1.61
Celkové hodnocení [6]
1 : |===.................| 16 % [1]  
2 : |=============.......| 66 % [4]  
3 : |===.................| 16 % [1]  
4 : |....................| 0 % [0]  
5 : |....................| 0 % [0]  
medián: 2.00 průměr hodnocení: 2.00

Všichni učitelé

75% hodnocení je v rozmezí 1.00 až 2.29
medián: 1.40
průměr hodnocení: 1.57