Motl Alois Ing. CSc.

Vyučující v předmětech
[15CAN1] Cvičení z anorganické chemie 1
[15COCH] Cvičení z obecné chemie
[15CHL1] Chemie léčiv
[15OCHEN] Obecná chemie
[15CH1] Obecná chemie 1
Počet hodnotících: 20 / 169
Procento hodnotících: 11 %
||
Celkové hodnocení role cvičící [15]
1 : |=========...........| 46 % [7]  
2 : |=======.............| 33 % [5]  
3 : |====................| 20 % [3]  
4 : |....................| 0 % [0]  
5 : |....................| 0 % [0]  
medián: 2.00 průměr hodnocení: 1.73

Všichni učitelé

75% hodnocení je v rozmezí 1.00 až 2.26
medián: 1.40
průměr hodnocení: 1.66
Celkové hodnocení role přednášející [18]
1 : |==============......| 72 % [13]  
2 : |===.................| 16 % [3]  
3 : |==..................| 11 % [2]  
4 : |....................| 0 % [0]  
5 : |....................| 0 % [0]  
medián: 1.00 průměr hodnocení: 1.39

Všichni učitelé

75% hodnocení je v rozmezí 1.00 až 2.12
medián: 1.40
průměr hodnocení: 1.61
Celkové hodnocení [36]
1 : |=============.......| 63 % [23]  
2 : |====................| 22 % [8]  
3 : |===.................| 13 % [5]  
4 : |....................| 0 % [0]  
5 : |....................| 0 % [0]  
medián: 1.00 průměr hodnocení: 1.50

Všichni učitelé

75% hodnocení je v rozmezí 1.00 až 2.29
medián: 1.40
průměr hodnocení: 1.57