Silber Rostislav Doc.Ing. CSc.

Vyučující v předmětech
[15FCHN1] Fyzikální chemie 1
[15FCHN2] Fyzikální chemie 2
[15FCH5] Fyzikální chemie 5
[15CHJE] Chemie provozu JE
Počet hodnotících: 1 / 14 !! Pozor !!
Nedostatek hodnocení. Statistika nemusí být relevantní.
Procento hodnotících: 7 %
||
Celkové hodnocení role cvičící [1]
1 : |....................| 0 % [0]  
2 : |====================| 100 % [1]  
3 : |....................| 0 % [0]  
4 : |....................| 0 % [0]  
5 : |....................| 0 % [0]  
medián: 2.00 průměr hodnocení: 2.00

Všichni učitelé

75% hodnocení je v rozmezí 1.00 až 2.26
medián: 1.40
průměr hodnocení: 1.66
Celkové hodnocení [1]
1 : |....................| 0 % [0]  
2 : |====================| 100 % [1]  
3 : |....................| 0 % [0]  
4 : |....................| 0 % [0]  
5 : |....................| 0 % [0]  
medián: 2.00 průměr hodnocení: 2.00

Všichni učitelé

75% hodnocení je v rozmezí 1.00 až 2.29
medián: 1.40
průměr hodnocení: 1.57