Čechák Tomáš prof.Ing. CSc.

Vyučující v předmětech
[16ZJTB] Jaderně energetická zařízení a urychlovače
[16MIOZ] Metrologie ionizujícího záření
[16NMKP] Nukleární medicína-klinická praxe
[16PAFZ2] Patologie, anatomie a fyziologie v zobrazovacích metodách 2
[16RDKP] Rentgenová diagnostika-klinická praxe
[16SPDO] Spektrometrie v dozimetrii
[16SPEK] Spektrometrie v dozimetrii
[16ZIVB] Úvod do ekologie
[16ZIVO] Úvod do životního prostředí
[16MEZB] Základy metrologie ionizujícího záření
[16ZJT] Zařízení jaderné techniky
Počet hodnotících: 4 / 10 !! Pozor !!
Nedostatek hodnocení. Statistika nemusí být relevantní.
Procento hodnotících: 40 %
||
Celkové hodnocení role cvičící [4]
1 : |==========..........| 50 % [2]  
2 : |....................| 0 % [0]  
3 : |==========..........| 50 % [2]  
4 : |....................| 0 % [0]  
5 : |....................| 0 % [0]  
medián: 2.00 průměr hodnocení: 2.00

Všichni učitelé

75% hodnocení je v rozmezí 1.00 až 2.26
medián: 1.40
průměr hodnocení: 1.66
Celkové hodnocení role přednášející [4]
1 : |==========..........| 50 % [2]  
2 : |....................| 0 % [0]  
3 : |==========..........| 50 % [2]  
4 : |....................| 0 % [0]  
5 : |....................| 0 % [0]  
medián: 2.00 průměr hodnocení: 2.00

Všichni učitelé

75% hodnocení je v rozmezí 1.00 až 2.12
medián: 1.40
průměr hodnocení: 1.61
Celkové hodnocení [9]
1 : |===========.........| 55 % [5]  
2 : |....................| 0 % [0]  
3 : |=========...........| 44 % [4]  
4 : |....................| 0 % [0]  
5 : |....................| 0 % [0]  
medián: 1.00 průměr hodnocení: 1.89

Všichni učitelé

75% hodnocení je v rozmezí 1.00 až 2.29
medián: 1.40
průměr hodnocení: 1.57