Musílek Ladislav prof.Ing. CSc.

Vyučující v předmětech
[16EPAM] Exaktní metody při studiu památek
[16JRF1] Jaderná a radiační fyzika 1
[16UAZ] Úvod do aplikací ionizujícího záření
[16URF1] Úvod do radiační fyziky 1
Počet hodnotících: 5 / 15
Procento hodnotících: 33 %
||
Celkové hodnocení role cvičící [2]
1 : |====================| 100 % [2]  
2 : |....................| 0 % [0]  
3 : |....................| 0 % [0]  
4 : |....................| 0 % [0]  
5 : |....................| 0 % [0]  
medián: 1.00 průměr hodnocení: 1.00

Všichni učitelé

75% hodnocení je v rozmezí 1.00 až 2.26
medián: 1.40
průměr hodnocení: 1.66
Celkové hodnocení role přednášející [4]
1 : |==========..........| 50 % [2]  
2 : |=====...............| 25 % [1]  
3 : |=====...............| 25 % [1]  
4 : |....................| 0 % [0]  
5 : |....................| 0 % [0]  
medián: 1.50 průměr hodnocení: 1.75

Všichni učitelé

75% hodnocení je v rozmezí 1.00 až 2.12
medián: 1.40
průměr hodnocení: 1.61
Celkové hodnocení [10]
1 : |==============......| 70 % [7]  
2 : |====................| 20 % [2]  
3 : |==..................| 10 % [1]  
4 : |....................| 0 % [0]  
5 : |....................| 0 % [0]  
medián: 1.00 průměr hodnocení: 1.40

Všichni učitelé

75% hodnocení je v rozmezí 1.00 až 2.29
medián: 1.40
průměr hodnocení: 1.57