Novotný Jaroslav Ing. Ph.D.

Vyučující v předmětech
[02VOAF] Vlnění, optika a atomová fyzika
[02VPSF] Vybrané partie ze statistické fyziky a termodynamiky
[02VUMF1] Výzkumný úkol 1
Počet hodnotících: 7 / 27
Procento hodnotících: 25 %
||
Celkové hodnocení role cvičící [7]
1 : |======..............| 28 % [2]  
2 : |===========.........| 57 % [4]  
3 : |===.................| 14 % [1]  
4 : |....................| 0 % [0]  
5 : |....................| 0 % [0]  
medián: 2.00 průměr hodnocení: 1.86

Všichni učitelé

75% hodnocení je v rozmezí 1.00 až 2.26
medián: 1.40
průměr hodnocení: 1.66
Celkové hodnocení [7]
1 : |======..............| 28 % [2]  
2 : |===========.........| 57 % [4]  
3 : |===.................| 14 % [1]  
4 : |....................| 0 % [0]  
5 : |....................| 0 % [0]  
medián: 2.00 průměr hodnocení: 1.86

Všichni učitelé

75% hodnocení je v rozmezí 1.00 až 2.29
medián: 1.40
průměr hodnocení: 1.57