Chaloupka Petr RNDr. Ph.D.

Vyučující v předmětech
[02NSAD] Nástroje pro simulace a analýzu dat
[02ZFM1] Základy fyzikálních měření 1
Počet hodnotících: 18 / 110
Procento hodnotících: 16 %
||
Celkové hodnocení role cvičící [10]
1 : |================....| 80 % [8]  
2 : |====................| 20 % [2]  
3 : |....................| 0 % [0]  
4 : |....................| 0 % [0]  
5 : |....................| 0 % [0]  
medián: 1.00 průměr hodnocení: 1.20

Všichni učitelé

75% hodnocení je v rozmezí 1.00 až 2.26
medián: 1.40
průměr hodnocení: 1.66
Celkové hodnocení role přednášející [18]
1 : |===============.....| 77 % [14]  
2 : |====................| 22 % [4]  
3 : |....................| 0 % [0]  
4 : |....................| 0 % [0]  
5 : |....................| 0 % [0]  
medián: 1.00 průměr hodnocení: 1.22

Všichni učitelé

75% hodnocení je v rozmezí 1.00 až 2.12
medián: 1.40
průměr hodnocení: 1.61
Celkové hodnocení [28]
1 : |================....| 78 % [22]  
2 : |====................| 21 % [6]  
3 : |....................| 0 % [0]  
4 : |....................| 0 % [0]  
5 : |....................| 0 % [0]  
medián: 1.00 průměr hodnocení: 1.21

Všichni učitelé

75% hodnocení je v rozmezí 1.00 až 2.29
medián: 1.40
průměr hodnocení: 1.57