Studijní plány a sylaby FJFI ČVUT v Praze

-

Aktualizace dat: 28.8.2019

english

Bakalářské studiumAplikace softwarového inženýrství
Aplikace softwarového inženýrství - detašované pracoviště v Děčíně
1. ročník
předmět kód vyučující zs ls zs kr. ls kr.

Povinné předměty

Matematická analýza 1818MA1 Kubera, Virius 4+4 z - - 4 -
Předmět:Matematická analýza 1818MA1RNDr. Kubera Petr Ph.D.4+4 Z-4-
Anotace:Množiny a zobrazení, základy logiky. Limita posloupnosti - základní vlastnosti. Limity některých posloupností, číslo e. Číselná nekonečná řada - součet, základní vlastnosti, konvergence řady s nezápornými členy, s libovolnými členy. Limita a spojitost funkce jedné reálné proměnné - základní vlastnosti. Derivace funkce - základní vlastnosti, základní věty diferenciálního počtu, průběh funkce, elementární funkce.
Osnova:1. Množiny a zobrazení, základy logiky
2. Limita posloupnosti - základní vlastnosti
3. Limity některých posloupností
4. Číslo e
5. Číselná nekonečná řada - součet, základní vlastnosti
6. Konvergence řady s nezápornými členy
7. Konvergence řady s libovolnými členy
8. Limita a spojitost funkce jedné reálné proměnné - základní vlastnosti
9. Derivace funkce - základní vlastnosti
10. Základní věty diferenciálního počtu
11. Průběh funkce
12. Elementární funkce
Osnova cvičení:Osnova cvičení odpovídá struktuře přednášek.
Cíle:Znalosti:
Základní pojmy matematické analýzy.

Schopnosti:
Dokazovat matematické věty a řešit úlohy matematické analýzy.
Požadavky:
Rozsah práce:
Kličová slova:Logika, množina, zobrazení, limita, konvergence řady, průběh funkce, diferenciální počet.
Literatura:Povinná literatura:
[1] Dontová, E. Matematika I. Vyd. 3. Praha : Vydavatelství ČVUT, 2004. ISBN 80-01-02938-7.
[2] Pelantová, E., Vondráčková, J. Cvičení z matematické analýzy. Vyd. 4. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2009. ISBN 978-80-01-04346-2.
[3] Mareš, J., Vondráčková, J. Cvičení z matematické analýzy: diferenciální počet. Vyd. 5. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2007, ISBN 978-80-01-03770-6.

Doporučená literatura:
[4] Děmidovič, B. P. Sbírka úloh a cvičení z matematické analýzy. 1. vyd. Havlíčkův Brod: Fragment, 2003. ISBN 80-7200-587-1.
[5] Rektorys, K. Přehled užité matematiky. II. 7. vyd. Praha: Prometeus, 2000. ISBN 80-7196-181-7.
[6] Rektorys, K. Přehled užité matematiky. I. 7. vyd. Praha: Prometeus, 2000. ISBN 80-7196-180-9.

Matematická analýza 1, zkouška818MA1Z Kubera, Virius - zk - - 4 -
Předmět:Matematická analýza 1, zkouška818MA1ZRNDr. Kubera Petr Ph.D. ZK-4-
Anotace:Obsahem předmět je zkouška k příslušnému předmětu dle studijního plánu.
Osnova:Obsahem předmětu je zkouška k příslušnému předmětu dle studijního plánu.
Osnova cvičení:Obsahem předmětu je zkouška k příslušnému předmětu dle studijního plánu.
Cíle:Ověření znalostí a schopností v dané oblasti zkouškou.
Požadavky:
Rozsah práce:
Kličová slova:
Literatura:Literatura a další pomůcky jsou dány příslušným předmětem dle studijního plánu, k němuž se zkouška vztahuje.

Lineární algebra 1818LI1 Majerová, Virius 2+2 z - - 2 -
Předmět:Lineární algebra 1818LI1Mgr. Majerová Dana Ph.D.2+2 Z-2-
Anotace:Vektorový prostor R^n, lineární nezávislost, podprostory, báze, dimenze, souřadnice. Lineární zobrazení, jádro, hodnost, defekt. Matice, matice lineárního zobrazení. Soustavy lineárních rovnic, Gaussova eliminace.
Osnova:1. Vektorový prostor R^n
2. Lineární závislost a nezávislost
3. Vektorové podprostory
4. Báze a dimenze
5. Průnik a součet podprostorů
6. Souřadnice vzhledem k bázi
7. Lineární zobrazení
8. Součet a násobek lineárních zobrazení
9. Matice zobrazení, hodnost matice, regulární matice, inverzní matice
10. Soustavy lineárních rovnic
11. Gaussova eliminace, řádkové úpravy matice
12. Řešení soustav lineárních rovnic
13. Výpočet inverzní matice
Osnova cvičení:1. Vektorový prostor R^n
2. Lineární závislost a nezávislost
3. Vektorové podprostory
4. Báze a dimenze
5. Průnik a součet podprostorů
6. Souřadnice vzhledem k bázi
7. Lineární zobrazení
8. Součet a násobek lineárních zobrazení
9. Matice zobrazení, hodnost matice, regulární matice, inverzní matice
10. Soustavy lineárních rovnic
11. Gaussova eliminace, řádkové úpravy matice
12. Řešení soustav lineárních rovnic
13. Výpočet inverzní matice
Cíle:Znalosti:
Základní pojmy lineární algebry.

Schopnosti:
Dokazovat matematické věty a řešit úlohy lineární algebry, především soustavy lineárních rovnic.
Požadavky:
Rozsah práce:
Kličová slova:Lineární algebra, podprostor, báze, dimenze, souřadnice, lineární zobrazení, matice, soustava lineárních rovnic, Gaussova eliminace.
Literatura:Povinná literatura:
[1] Dontová, E. Matematika III. Praha: ČVUT, 1999.
[2] Čížková, L. Sbírka příkladů z matematiky I. Praha: ČVUT, 1999.
[3] Studijní materiály a úlohy v systému MOODLE (http://moodle.jadernaci.eu).

Doporučená literatura:
[4] Pytlíček, J. Cvičení z algebry a geometrie. Praha: ČVUT, 1997.

Lineární algebra 1, zkouška818LIZ Majerová, Virius - zk - - 2 -
Předmět:Lineární algebra 1 - zkouška818LIZMgr. Majerová Dana Ph.D. ZK-2-
Anotace:Obsahem předmět je zkouška k příslušnému předmětu dle studijního plánu.
Osnova:Obsahem předmětu je zkouška k příslušnému předmětu dle studijního plánu.
Osnova cvičení:Obsahem předmětu je zkouška k příslušnému předmětu dle studijního plánu.
Cíle:Ověření znalostí a schopností v dané oblasti zkouškou.
Požadavky:
Rozsah práce:
Kličová slova:Literatura a další pomůcky jsou dány příslušným předmětem dle studijního plánu, k němuž se zkouška vztahuje.
Literatura:

Matematická analýza B 2818MAB2 Kubera, Virius - - 2+4 z,zk - 7
Předmět:Matematická analýza B 2818MAB2RNDr. Kubera Petr Ph.D.-2+4 Z,ZK-7
Anotace:Primitivní funkce - základní vlastnosti, metoda per partes, substituce, primitivní funkce k racionálním funkcím a dalším základním typům funkcí. Newtonův a Riemannův integrál, jejich vztah, konvergence integrálu. Některá aplikace určitého integrálu - obsah rovinné oblasti, délka křivky, objem a povrch rotačního tělesa.
Osnova:1. Primitivní funkce - základní vlastnosti
2. Metoda per partes
3. Substituce
4. Primitivní funkce k racionálním funkcím a dalším základním typům funkcí
5. Newtonův a Riemannův integrál, jejich vztah
6. Konvergence integrálu
7. Některé aplikace určitého integrálu - obsah rovinné oblasti
8. Některé aplikace určitého integrálu - délka křivky
9. Některé aplikace určitého integrálu - objem a povrch rotačního tělesa
Osnova cvičení:Osnova cvičení odpovídá struktuře přednášek.
Cíle:Znalosti:
Základní pojmy matematické analýzy.

Schopnosti:
Dokazovat matematické věty a řešit úlohy matematické analýzy.
Požadavky:
Rozsah práce:
Kličová slova:Matematická analýza, funkce, per partes, substituce, integrál, Newtonův integrál, Riemannův integrál, určitý integrál.
Literatura:Povinná literatura:
[1] Dontová, E. Matematika I. Vyd. 3. Praha : Vydavatelství ČVUT, 2004. ISBN 80-01-02938-7.
[2] Dontová, E. Matematika II. Vyd. 2. Praha : ČVUT, 2001. ISBN 80-01-02295-1.
[3] Pelantová, E., Vondráčková, J. Cvičení z matematické analýzy: integrální počet a řady. 3. vyd. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2006. ISBN 80-01-02524-1.

Doporučená literatura:
[4] Děmidovič, B.P. Sbírka úloh a cvičení z matematické analýzy.1. vyd. Havlíčkův Brod : Fragment, 2003. ISBN 80-7200-587-1.
[5] Rektorys, K. Přehled užité matematiky. II. 7. vyd. Praha : Prometeus, 2000. ISBN 80-7196-181-7.
[6] Rektorys, K. Přehled užité matematiky. I. 7. vyd. Praha : Prometeus, 2000. ISBN 80-7196-180-9.

Lineární algebra B 2818LI2 Majerová, Virius - - 1+2 z,zk - 4
Předmět:Lineární algebra B 2818LI2Mgr. Majerová Dana Ph.D.-1+2 Z,ZK-4
Anotace:Determinant. Regulární matice, regulární operátor. Inverzní matice a operátor. Skalární součin, ortogonalita, Gramm-Schmidtův proces. Lineární geometrie. Vlastní čísla, vlastní vektory, diagonalizace. Některé speciální typy matic.
Osnova:1. Permutace
2. Definice determinantu, základní vlastnosti
3. Rozvoj determinantu podle řádku nebo sloupce
4. Využití determinantů, Cramerovo pravidlo
5. Pojem skalárního součinu, ortogonální báze, Grammův-Schmidtův ortogonalizační proces
6. Ortonormální matice
7. Ortogonální doplněk
8. Lineály (základní pojmy)
9. Vzájemná poloha lineálů
10. Vzdálenost lineálů
11. Vlastní vektory matice (základní pojmy)
12. Podobnost matic
13. Symetrické a ortonormální matice
Osnova cvičení:1. Permutace
2. Definice determinantu, základní vlastnosti
3. Rozvoj determinantu podle řádku nebo sloupce
4. Využití determinantů, Cramerovo pravidlo
5. Pojem skalárního součinu, ortogonální báze, Grammův-Schmidtův ortogonalizační proces
6. Ortonormální matice
7. Ortogonální doplněk
8. Lineály (základní pojmy)
9. Vzájemná poloha lineálů
10. Vzdálenost lineálů
11. Vlastní vektory matice (základní pojmy)
12. Podobnost matic
13. Symetrické a ortonormální matice
Cíle:Znalosti:
Základní pojmy lineární algebry.

Schopnosti:
Dokazovat matematické věty a řešit úlohy lineární algebry, především pracovat s maticemi.
Požadavky:
Rozsah práce:
Kličová slova:Lineární algebra, permutace, determinant, skalární součin, ortonormální báze, ortogonální doplněk, lineál, vlastní číslo, vlastní vektor, podobnost matic.
Literatura:Povinná literatura:
[1] Dontová, E. Matematika III. Praha: ČVUT, 1999.
[2] Čížková, L. Sbírka příkladů z matematiky I. Praha: ČVUT, 1999.
[3] Studijní materiály a úlohy v systému MOODLE (http://moodle.jadernaci.eu).

Doporučená literatura:
[4] Pytlíček, J. Cvičení z algebry a geometrie. Praha: ČVUT, 1997.

Základy programování818ZPRO Moc 2+2 z - - 4 -
Předmět:Základy programování818ZPROIng. Moc Michal2+2 Z-4-
Anotace:Základní kurs programování pro studenty 1. ročníku. Obsahem kursu je programovací jazyk Turbo Pascal, otázky návrhu algoritmů a tvorby programů.
Osnova:1. Úvodní informace, rozdělení do kroužků, využívání stránek pro podporu výuky, vývojové prostředí Turbo Pascalu - základy práce
2. Fáze řešení úlohy, algoritmizace, vývojové diagramy
3. Syntaxe a struktura programu v jazyce Pascal, příkazy vstupu/výstupu
4. Přiřazovací příkaz, proměnné a jejich deklarace, konstanty, základní typy proměnných a operace s nimi, formátování výstupu
5. Konverze typů
6. Příkazy podmínky (IF, CASE)
7. Příkazy cyklu (FOR, WHILE, REPEAT)
8. Práce se soubory, jiná vstupně/výstupní zařízení
9. Funkce a procedury
10. OOP, programové jednotky (GRAPH, CRT, DOS), opakování, cvičení - příprava na praktický zápočtový test
Osnova cvičení:1. Úvodní informace, rozdělení do kroužků, využívání stránek pro podporu výuky, vývojové prostředí Turbo Pascalu - základy práce
2. Fáze řešení úlohy, algoritmizace, vývojové diagramy
3. Syntaxe a struktura programu v jazyce Pascal, příkazy vstupu/výstupu
4. Přiřazovací příkaz, proměnné a jejich deklarace, konstanty, základní typy proměnných a operace s nimi, formátování výstupu
5. Konverze typů
6. Příkazy podmínky (IF, CASE)
7. Příkazy cyklu (FOR, WHILE, REPEAT)
8. Práce se soubory, jiná vstupně/výstupní zařízení
9. Funkce a procedury
10. OOP, programové jednotky (GRAPH, CRT, DOS), opakování, cvičení - příprava na praktický zápočtový test
Cíle:Znalosti:
Tvorba algoritmů, programovací prostředí, syntaxi jazyka Pascal, struktura stavby programů.

Schopnosti:
Navrhnout algoritmus, implementovat algoritmus v programovacím jazyku Pascal.
Požadavky:Základní znalost práce na PC.
Rozsah práce:Zápočet je udělen po úspěšném naprogramování dvou programů dle vylosovaného zadání.
Kličová slova:Pascal, programování.
Literatura:Povinná literatura:
[1] M. Virius: Základy programování, Vydavatelství ČVUT, 1997, Praha.

Doporučená literatura:
[2] M.Virius, R. Pecinovský: Práce s daty 1, Grada Publishing, spol. s r.o., 1996.
[3] M.Virius, R. Pecinovský: Práce s daty 2, Grada Publishing, spol. s r.o., 1997.
[4] M.Virius, R. Pecinovský: Objektové programování 1, Grada Publishing, spol. s r.o., 1996.
[5] M.Virius, R. Pecinovský: Objektové programování 2, Grada Publishing, spol. s r.o., 1997.

Studijní pomůcky:
PC učebna s nainstalovaným vývojovým prostředím pro jazyk Pascal, projektor.

Matematická ekonomie 1, 2818ME12 Tran 2+2 z,zk 2+2 z,zk 5 5
Předmět:Matematická ekonomie 1818ME1Ing. Tran Quang Van Ph.D.2+2 Z,ZK-5-
Anotace:Obsahem kurzu je úvod do vybraných modelů a metod pro ekonomické rozhodování. Pozornost je zaměřena na vybrané lineárního modely, dále na plánování a analýzu projektů.
Osnova:1. Ekonomické modely a jejich klasifikace - úvod
2. Formulace úloh matematického programování se zaměřením na lineární modely
3. Dopravní problém a jeho řešení: metoda MODI, řešení pro různé typy omezení,
4. Problematika degenerace, vícestupňový dopravní problém
5. Přiřazovací problém a okružní problém a možnosti jejich řešení: Maďarská metoda
6. Aplikace teorie grafů v ekonomii: nalezení minimální kostry grafu, maximální tok sítí, hledání minimální, resp. maximální délky cesty v grafu.
7. Řízení projektů: metoda CPM,
8. Řízení projektů: časově nákladová analýza projektů, analýza zdrojů
9. Řízení projektů: metoda PERT
10. Deterministické modely řízení zásob: EOQ, POQ
Osnova cvičení:Struktura cvičení odpovídá struktuře přednášky, jsou procvičovány typické příklady ke každému z probraných bloků.
1. Ekonomické modely a jejich klasifikace - úvod
2. Formulace úloh matematického programování se zaměřením na lineární modely
3. Dopravní problém a jeho řešení: metoda MODI, řešení pro různé typy omezení,
4. Problematika degenerace, vícestupňový dopravní problém
5. Přiřazovací problém a okružní problém a možnosti jejich řešení: Maďarská metoda
6. Aplikace teorie grafů v ekonomii: nalezení minimální kostry grafu, maximální tok sítí, hledání minimální, resp. maximální délky cesty v grafu.
7. Řízení projektů: metoda CPM,
8. Řízení projektů: časově nákladová analýza projektů, analýza zdrojů
9. Řízení projektů: metoda PERT
10. Deterministické modely řízení zásob: EOQ, POQ
Cíle:Znalosti:
Cílem předmětu je poskytnout studentům znalosti o základních metodách pro ekonomické rozhodování.

Schopnosti:
Studenti získají schopnost samostatně volit a vhodně aplikovat probrané metody.
Požadavky:
Rozsah práce:
Kličová slova:Úloha matematického programování, Lineární modely, Dopravní problém, CPM, PERT, Analýza projektů, Teorie grafů a její aplikace, Řízení zásob.
Literatura:Povinná literatura:
[1] Taha, H. A.. Operations Research: An Introduction, 10e. London: Pearson, 2017.
[2] Rardin, R. L.. Optimization in Operations Research, 2e. London: Pearson, 2015.
Doporučená literatura:
[3] Pelikán, J., Chýna, V.. Kvantitativní management. Praha: VŠE, 2011.
[4] Demel, J.. Grafy a jejich aplikace, 2e. Praha: ČVUT, 2015.

Předmět:Matematická ekonomie 2818ME2Ing. Tran Quang Van Ph.D.-2+2 Z,ZK-5
Anotace:Obsahem kurzu je úvod do vybraných modelů a metod pro ekonomické rozhodování. Pozornost je zaměřena na dynamické programování a modely hromadné obsluhy. Dále na úvod do řešení matematických modelů LP a nelineárních modelů.
Osnova:1. Dynamické programování: problém optimálního dělení zdrojů, problém batohu
2. Dynamické programování: optimalizace skladování
3. Dynamické programování: problematika obnovy zařízení
4. Stochastické modely ekonomický procesů: modely obnovy
5. Modely hromadné obsluhy: úvod, klasifikace, možnosti použití
6. Modely hromadné obsluhy: M/M/1 a jejich aplikace
7. Modely hromadné obsluhy: procesy množení a úmrtí, M/M/C a jejich aplikace
8. Vícekriteriální rozhodování: základní pojmy a metody
9. Základní pojmy řešení úloh LP: grafické řešení, simplexová metoda-princip
10. Možnosti řešení úloh LP v Excelu
11. Řešení nelineárních úloh: základní principy a pojmy
12. Řešení nelineárních úloh: jednorozměrná optimalizace, metoda zlatého řezu, metoda kvadratické interpolace
13. Řešení nelineárních úloh: gradientní metoda s dlouhým a krátkým krokem
Osnova cvičení:Struktura cvičení odpovídá struktuře přednášky, jsou procvičovány typické příklady ke každému z probraných bloků.
1. Dynamické programování: problém optimálního dělení zdrojů, problém batohu
2. Dynamické programování: optimalizace skladování
3. Dynamické programování: problematika obnovy zařízení
4. Stochastické modely ekonomický procesů: modely obnovy
5. Modely hromadné obsluhy: úvod, klasifikace, možnosti použití
6. Modely hromadné obsluhy: M/M/1 a jejich aplikace
7. Modely hromadné obsluhy: procesy množení a úmrtí, M/M/C a jejich aplikace
8. Vícekriteriální rozhodování: základní pojmy a metody
9. Základní pojmy řešení úloh LP: grafické řešení, simplexová metoda-princip
10. Možnosti řešení úloh LP v Excelu
11. Řešení nelineárních úloh: základní principy a pojmy
12. Řešení nelineárních úloh: jednorozměrná optimalizace, metoda zlatého řezu, metoda kvadratické interpolace
14. Řešení nelineárních úloh: gradientní metoda s dlouhým a krátkým krokem
Cíle:Znalosti:
Cílem předmětu je poskytnout studentům základní přehled metod pro ekonomické rozhodování.

Schopnosti:
Studenti získají schopnost samostatně volit a aplikovat vhodné metody pro úlohy rozhodování.
Požadavky:
Rozsah práce:
Kličová slova:Dynamické programování, modely hromadné obsluhy, lineární programování, nelineární optimalizace.
Literatura:Povinná literatura:
[1] Taha, H. A.. Operations Research: An Introduction, 10e. London: Pearson, 2017.
[2] Rardin, R. L.. Optimization in Operations Research, 2e. London: Pearson, 2015.
Doporučená literatura:
[3] Pelikán, J., Chýna, V.. Kvantitativní management. Praha: VŠE, 2011.
[4] Griva, I., Nash, S. G., Sofer, A.. Linear and Nonlinear Optimization, 2e. Philadephia: Society for Industrial and Applied Mathematics, 2009.
[5] Kořenář, V.. Stochastické procesy. Praha: VŠE, 2010.

Mikroekonomie 1, 2818MIK12 Hladík 2+2 z,zk 2+2 z,zk 5 5
Předmět:Mikroekonomie 1818MIK1PhDr. Hladík René CSc.2+2 Z,ZK-5-
Anotace:Mikroekonomie je jednou ze základních disciplín ekonomické teorie. Zabývá se chováním mikroekonomických subjektů a jejich interakcí na trzích. Kurz je zaměřen na základní pojmy, vztahy a koncepce v mikroekonomii. K ekonomické analýze jsou použity zejména grafické prostředky.
Osnova:1. Základní ekonomické pojmy.
2. Základy nabídky a poptávky.
3. Trh výrobků a služeb.
4. Chování firmy.
5. Náklady výroby.
6. Formování nabídky.
7. Chování spotřebitele.
8. Formování poptávky.
9. Rovnováha na dokonale konkurenčním trhu.
10. Chování firmy v nedokonalé konkurenci- monopol, oligopol, monopolní konkurence.
11. Trh výrobních faktorů.
12. Trh výrobních faktorů a rozdělení důchodů.
13. Interakce trhů.
14. Všeobecná rovnováha.
Osnova cvičení:1. Základní ekonomické pojmy.
2. Základy nabídky a poptávky.
3. Trh výrobků a služeb.
4. Chování firmy.
5. Náklady výroby.
6. Formování nabídky.
7. Chování spotřebitele.
8. Formování poptávky.
9. Rovnováha na dokonale konkurenčním trhu.
10. Chování firmy v nedokonalé konkurenci- monopol, oligopol, monopolní konkurence.
11. Trh výrobních faktorů.
12. Trh výrobních faktorů a rozdělení důchodů.
13. Interakce trhů.
14. Všeobecná rovnováha.
Cíle:Znalosti:
Osvojení znalostí mikroekonomie v rozsahu základní učebnice (Samuelson).

Schopnosti:
Samostatné ekonomické uvažování.
Požadavky:
Rozsah práce:Referáty na zadané téma, samostatná prezentace, diskuse na semináři, seminární práce na zápočet.
Kličová slova:Ekonomie, mikroekonomie.
Literatura:Povinná literatura:
[1] Samuelson, P. A., Nordhaus, W.: Ekonomie, 13. vyd., Praha, 2009.
[2] Holman, R.: Ekonomie, Praha, Beck 2008.
[3] Hladík, R.: Ekonomie, RENECO Ústí n. L. 2008.

Doporučená literatura:
[4] Samuelson, P. A., Nordhaus, W.: Economics. 18. Ed., 2010.

Předmět:Mikroekonomie 2818MIK2PhDr. Hladík René CSc.-2+2 Z,ZK-5
Anotace:Kurz je rozšířením základního kurzu Mikroekonomie I. Analýza chování mikroekonomických subjektů je provedena pomocí matematických prostředků. Jsou analyzovány modely chování firmy, modely chování spotřebitele, modely rovnováhy, modely strukturní analýzy a modely společenského výběru.
Osnova:1. Matematické prostředky pro ekonomickou analýzu.
2. Modely chování firmy.
3. Produkční funkce.
4. Analýza nákladů a zisku.
5. Nabídková funkce.
6. Modely chování spotřebitele.
7. Funkce užitku.
8. Poptávková funkce.
9. Statické a dynamické modely rovnováhy.
10. Model monopolu.
11. Teorie her a modely oligopolu.
12. Modely strukturní analýzy.
13. Modely rozhodování.
14. Teorie společenského výběru.
Osnova cvičení:1. Matematické prostředky pro ekonomickou analýzu.
2. Modely chování firmy.
3. Produkční funkce.
4. Analýza nákladů a zisku.
5. Nabídková funkce.
6. Modely chování spotřebitele.
7. Funkce užitku.
8. Poptávková funkce.
9. Statické a dynamické modely rovnováhy.
10. Model monopolu.
11. Teorie her a modely oligopolu.
12. Modely strukturní analýzy.
13. Modely rozhodování.
14. Teorie společenského výběru.
Cíle:Znalosti:
Osvojení znalostí Mikroekonomie v rozsahu základní učebnice (Samuelson).

Schopnosti:
Samostatné ekonomické uvažování.
Požadavky:
Rozsah práce:Referáty na zadané téma, samostatná prezentace, diskuse na semináři, seminární práce na zápočet.
Kličová slova:Ekonomie, mikroekonomie.
Literatura:Povinná literatura:
[1] Samuelson, P. A., Nordhaus, W.: Ekonomie, 13. vyd., Praha, 2009.
[2] Holman, R.: Ekonomie, Praha, Beck 2008.
[3] Hladík, R.: Ekonomie, RENECO Ústí n. L., 2008.

Doporučená literatura:
[4] Samuelson, P. A., Nordhaus, W.: Economics. 18. Ed., 2010.

Základy algoritmizace818ZALG Virius - - 2+2 z,zk - 4
Předmět:Základy algoritmizace818ZALGdoc. Ing. Virius Miroslav CSc.-2+2 Z,ZK-4
Anotace:V tomto předmětu se student seznámí s vybranými algoritmy a s metodami, jak algoritmus navrhnout. Seznámí se také s vybranými technikami odvozování jejich složitosti.
Osnova:1. Algoritmus
2. Datové struktury
3. Metody návrhu algoritmu
4. Rekurze.
5. Řazení(třídění)
6. Vyvážené stromy, optimální stromy.
7. Seminumerické algoritmy
Osnova cvičení:Osnova cvičení se shoduje s osnovou přednášky.

Cíle:Znalosti:
Běžně používané algoritmy (jako je třídění nebo hledání nejkratší cesty) a nejdůležitější datové struktury (jako je strom, seznam, hešová tabulka).

Schopnosti:
Použití běžných metod návrhu algoritmu, ve vybraných případech odvození jejich složitosti.
Požadavky:Základy programování.
Rozsah práce:Individuální práce studenta vychází z algoritmického rozkladu zadaného problému a jeho naprogramování. Ověřuje se prezentací programu.
Kličová slova:Algoritmus, složitost, seznam, strom, b-strom, hešová tabulka, graf, rekurze, rozděl a panuj, hladový algoritmus, dynamické programování, backtracking, metoda Monte Carlo, třídění, vyvážený strom, číselná soustava, seminumerické algoritmy.
Literatura:Povinná literatura:
[1] Virius, M.: Základy algoritmizace v C++. 3. vydání. Praha, ČVUT 2014. ISBN 978-80-01-05606-6.

Doporučená literatura:
[2] Knuth, Donald E. The Art of the Computer Programming. Vol. 1, 2, 3. Addison-Wesley Professional 1998. ISBN: 0201485419.
[3] Wirth, N. Algorithms + Data Structures = Programs. Prentice Hall 1975.
[4] Topfer, P. Algoritmy a programovací techniky. Praha, Prometheus 1995.

Správa operačních systémů818OSY Mrázková 0+2 kz - - 2 -
Předmět:Správa operačních systémů818OSYIng. Mrázková Linda0+2 KZ-2-
Anotace:Správa operačních systémů Windows a Linux. Uživatelé, práva, konfigurace, příkazový řádek, skripty, základy sítí, bezpečnost (firewall).
Osnova:1. Základy hardwaru, vývoj platformy Windows
2. Správa systému Windows - pevné disky - princip funkce, souborové systémy, ovladače
3. Správa systému Windows - uživatelé, skupiny, uživatelské profily
4. Správa systému Windows - správa pevných disků, oddíly, svazky, pole, kvóty, nástroje pro správu disků
5. Správa systému Windows - oprávnění souborů a složek, sady oprávnění, vlastnící souborů, skutečná oprávnění
6. Správa systému Windows - oprávnění souborů a složek - pokračování, speciální identity, sdílení.
7. Správa systému Windows - prostředí, správa - systémové nástroje, ovládací panely
8. Správa systému Windows - systémová politika, služby, registr systému, správce úloh, další nástroje pro správu - ProcessExplorer, Autoruns apod.
9. Příkazový řádek
10. IP protokol a sítě
11. Základy správy OS Linux
12. Základy správy OS Linux
13. Bezpečnost v sítích, firewall
14. Řízené konzultace
Osnova cvičení:1. Základy hardwaru, vývoj platformy Windows
2. Správa systému Windows - pevné disky - princip funkce, souborové systémy, ovladače
3. Správa systému Windows - uživatelé, skupiny, uživatelské profily
4. Správa systému Windows - správa pevných disků, oddíly, svazky, pole, kvóty, nástroje pro správu disků
5. Správa systému Windows - oprávnění souborů a složek, sady oprávnění, vlastnící souborů, skutečná oprávnění
6. Správa systému Windows - oprávnění souborů a složek - pokračování, speciální identity, sdílení.
7. Správa systému Windows - prostředí, správa - systémové nástroje, ovládací panely
8. Správa systému Windows - systémová politika, služby, registr systému, správce úloh, další nástroje pro správu - ProcessExplorer, Autoruns apod.
9. Příkazový řádek
10. IP protokol a sítě
11. Základy správy OS Linux
12. Základy správy OS Linux
13. Bezpečnost v sítích, firewall
14. Řízené konzultace
Cíle:Znalosti:
Možnosti správce operačních systémů.

Schopnosti:
Správa operačního systému na lokální úrovni.
Požadavky:
Rozsah práce:Při cvičení studenti plní zadané úkoly z aktuálně probírané látky, které průběžně kontroluje cvičící.
Kličová slova:Správa operačních systémů, Windows
Literatura:Povinná literatura:
[1] Bott, Ed, Siechert, Carl. Mistrovství v Microsoft Windows XP. Praha: Computer Press, 2002. 608 s. ISBN: 80-7226-693-4.

Doporučená literatura:
[2] Mueller, John Paul. Příkazový řádek Windows -- pro Windows Vista, 2003, XP a 2000. Praha: Computer Press, 2008. ISBN: 978-80-251-1961-7.

Studijní pomůcky:
Počítačová učebna, projektor, Windows XP nebo Windows 7 ve virtuálním stroji s administrátorským přístupem pro studenty.

Dějiny fyziky 1818DEF1 Kosejk - - 2+0 z - 2
Předmět:Dějiny fyziky 1818DEF1Ing. Kosejk Vladislav2+0 Z-2-
Anotace:
Osnova:
Osnova cvičení:
Cíle:
Požadavky:
Rozsah práce:
Kličová slova:
Literatura:

Přípravný kurz z matematiky 1818PKM1 Mrázková 0+3 z - - 2 -
Předmět:Přípravný kurz z matematiky 1818PKM1Ing. Mrázková Linda0+3 Z-2-
Anotace:Přípravný kurz z matematiky sjednocuje znalosti studentů v kapitolách středoškolské matematiky, prohlubuje základní matematické dovednosti využívané v ostatních předmětech.
Osnova:Lineární, kvadratické, logaritmické, exponenciální, goniometrické rovnice a nerovnice, rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou, komplexní čísla, indukce, funkce, kombinatorika, polynomy, rozklad racionální funkce na parciální zlomky, posloupnosti.
Osnova cvičení:Lineární, kvadratické, logaritmické, exponenciální, goniometrické rovnice a nerovnice, rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou, komplexní čísla, indukce, funkce, kombinatorika, polynomy, rozklad racionální funkce na parciální zlomky, posloupnosti.
Cíle:Znalosti:
Studenti prohlubují znalosti vlastností funkcí a operace s nimi.

Schopnosti:
Studenti si zvyšují efektivitu při řešení úloh zejména matematické analýzy a algebry.
Požadavky:
Rozsah práce:
Kličová slova:Rovnice, nerovnice, logaritmus, funkce, indukce, absolutní hodnota.
Literatura:Povinná literatura:
[1] Polák Josef, Přehled středoškolské matematiky, ISBN:8071962678.

Doporučená literatura:
[2] Polák Josef, Středoškolská matematika v úlohách I, ISBN: 8071963372.
[3] Polák Josef, Středoškolská matematika v úlohách II, ISBN: 8071961663.

Výuka jazyků04. KJ - - - - - -

Volitelné předměty

Přípravný kurz z matematiky 2818PKM2 Mrázková - - 0+3 z - 3
Předmět:Přípravný kurz z matematiky 2818PKM2Ing. Mrázková Linda-0+3 Z-3
Anotace:Přípravný kurz z matematiky sjednocuje znalosti studentů v kapitolách středoškolské matematiky, prohlubuje základní matematické dovednosti využívané v ostatních předmětech.
Osnova:Lineární, kvadratické, logaritmické, exponenciální, goniometrické rovnice a nerovnice, rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou, komplexní čísla, indukce, funkce, kombinatorika, polynomy, rozklad racionální funkce na parciální zlomky, posloupnosti.
Osnova cvičení:Lineární, kvadratické, logaritmické, exponenciální, goniometrické rovnice a nerovnice, rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou, komplexní čísla, indukce, funkce, kombinatorika, polynomy, rozklad racionální funkce na parciální zlomky, posloupnosti.
Cíle:Znalosti:
Studenti prohlubují znalosti vlastností funkcí a operace s nimi.

Schopnosti:
Studenti si zvyšují efektivitu při řešení úloh zejména matematické analýzy a algebry.
Požadavky:
Rozsah práce:
Kličová slova:Rovnice, nerovnice, logaritmus, funkce, indukce, absolutní hodnota.
Literatura:Povinná literatura:
[1] Polák Josef, Přehled středoškolské matematiky, ISBN:8071962678.

Doporučená literatura:
[2] Polák Josef, Středoškolská matematika v úlohách I, ISBN: 8071963372.
[3] Polák Josef, Středoškolská matematika v úlohách II, ISBN: 8071961663.

Evropský standard počítačové gramotnosti 1818ESPG1 Moc - - 0+2 z - 2
Předmět:Evropský standard počítačové gramotnosti 1818ESPG1Ing. Moc Michal-0+2 Z-2
Anotace:Zaměření na běžnou a středně pokročilou práci s PC (software Microsoft) s přihlédnutím k úkolům typu diplomová práce. Předpokladem je znalost základních návyků pro práci s PC.
Osnova:
Osnova cvičení:1. Základy IT - hardware
2. Základy IT - software
3. Používání PC a správa souborů
4. Služby informačních sítí
5. Textový editor - začínáme s textovým editorem
6. Textový editor - základní operace, formátování
7. Textový editor - dokončení dokumentu, tisk
8. Textový editor - pokročilé funkce
9. Tabulkový procesor - začínáme s tabulkovým kalkulátorem
10. Tabulkový procesor - základní operace, vzorce a funkce
11. Tabulkový procesor - formátování, tisk
12. Tabulkový procesor - pokročilé funkce
Cíle:Znalosti:
Základní a pokročilé funkce kancelářských balíků MS Office a OpenOffice.org.

Schopnosti:
Vytvářet správně strukturované a formátované dokumenty, vytvářet prezentace.
Požadavky:Základní znalost práce na PC.
Rozsah práce:Zápočet je udělen po předvedení vlastní prezentace před ostatními účastníky kurzu a po úspěšném splnění praktické části testu v rozsahu obsahu výuky (Test se skládá ze zpracování tabulky v tabulkovém kalkulátoru a z formátování dokumentu v textovém procesoru.).
Kličová slova:Textový procesor, tabulkový kalkulátor, Word, Writer, Excel, Calc.
Literatura:Povinná literatura:
[1] M. Jiříček, J. Pomichálek: OpenOffice.org WRITER, Computer Media, 2006.
[2] P. Navrátil, M. Jiříček: OpenOffice.org CALC, Computer Media, 2009.

Doporučená literatura:
[3] M. Brož: Microsoft Excel 2002 - Uživatelská přiručka, Computer Press, Brno, 2001.
[4] P. Broža: Stavíme si počítač, Computer Press, Brno, 2004.
[5] J. Sobotka, P. Slezák: Microsoft Office 2000 Učebnice, Computer Press, Brno, 2002.
[6] M. Brož: Microsoft Word 2002 - Podrobná příručka, Computer Press, Brno, 2002.

Studijní pomůcky:
PC studovny s nainstalovaným kancelářským balíkem OpenOffice.org a s projektorem.