Studijní plány a sylaby FJFI ČVUT v Praze

-

Aktualizace dat: 28.8.2019

english

Bakalářské studiumAplikace softwarového inženýrství
Aplikace softwarového inženýrství - detašované pracoviště v Děčíně
2. ročník
předmět kód vyučující zs ls zs kr. ls kr.

Povinné předměty

Matematická analýza B 3, 4818MAB34 Horaisová, Virius 2+4 z,zk 2+4 z,zk 7 7
Předmět:Matematická analýza B 3818MAB3Ing. Horaisová Kateřina Ph.D.2+4 Z,ZK-7-
Anotace:Diferenciální rovnice - základní typy diferenciálních rovnic 1. řádu, diferenciální rovnice 2. řádu - speciální případy. Lineární diferenciální rovnice. Konvergence integrálu. Mocninná řada, konvergence, spojitost , derivace a integrace mocninné řady. Rozvoj funkce v mocninnou řadu, Taylorova věta. Kvadratické formy a kvadriky.
Osnova:1. Diferenciální rovnice 1. řádu se separovatelnými proměnnými
2. Lineární diferenciální rovnice 1. řádu
3. Speciální případy diferenciálních rovnic 2. řádu
4. Lineární diferenciální rovnice 2. řádu s konstantními koeficienty
5. Konvergence integrálu
6. Věty o střední hodnotě integrálního počtu, absolutní konvergence
7. Mocninná řada a její poloměr konvergence
8. Poloměr konvergence mocninné řady
9. Derivace, integrace a spojitost mocninné řady
10. Rozvoj funkce v mocninnou řadu, Taylorova věta
11. Rozvoj funkce v mocninnou řadu
12. Kvadratické funkce, kvadriky
13. Kvadratické formy
Osnova cvičení:1. Diferenciální rovnice 1. řádu se separovatelnými proměnnými
2. Lineární diferenciální rovnice 1. řádu
3. Speciální případy diferenciálních rovnic 2. řádu
4. Lineární diferenciální rovnice 2. řádu s konstantními koeficienty
5. Konvergence integrálu
6. Věty o střední hodnotě integrálního počtu, absolutní konvergence
7. Mocninná řada a její poloměr konvergence
8. Poloměr konvergence mocninné řady
9. Derivace, integrace a spojitost mocninné řady
10. Rozvoj funkce v mocninnou řadu, Taylorova věta
11. Rozvoj funkce v mocninnou řadu
12. Kvadratické funkce, kvadriky
13. Kvadratické formy
Cíle:Znalosti:
Základní typy diferenciálních rovnic, konvergence integrálu, mocninné řady, typy kvadratických forem a kvadrik.

Schopnosti:
Řešení diferenciální rovnice, rozhodnutí o konvergenci integrálu, rozvoj funkce do mocninné řady, určení typu kvadratické formy, vykreslení kvadriky.
Požadavky:818MA1 - Matematická analýza 1, 818MA2 - Matematická analýza 2.
Rozsah práce:
Kličová slova:Diferenciální rovnice, konvergence integrálu, mocninná řada, spojitost, derivace a integrace mocninné řady, Taylorova věta.
Literatura:Povinná literatura:
[1] E. Dontová: Matematika I, Vydavatelství ČVUT, Praha 1993.
[2] E. Dontová: Matematika II, Vydavatelství ČVUT, Praha 1994.
[3] E. Dontová: Matematika III, Vydavatelství ČVUT, Praha 1995.

Doporučená literatura:
[4] M. Krbálek: Matematická analýza III, Vydavatelství ČVUT, Praha 2008.

Předmět:Matematická analýza B 4818MAB4Ing. Horaisová Kateřina Ph.D.-2+4 Z,ZK-7
Anotace:Limita a spojitost funkce více proměnných. Směrová a parciální derivace, první derivace a diferenciál, derivace složené funkce, derivace vyšších řádů, Taylorova formule. Implicitní funkce, regulární zobrazení, záměna proměnných. Lokální a vázané extrémy funkcí více proměnných. Vícerozměrný integrál, základní vlastností, Fubiniova věta, věta o substituci. Křivky, křivkový integrál 1. a 2. druhu. Plošný integrál 1. a 2. druhu. Věty Greenova, Gaussova a Stokesova.
Osnova:1. Limita a spojitost funkce více proměnných
2. Směrová a parciální derivace, první derivace a diferenciál, derivace složené funkce
3. Derivace vyšších řádů, Taylorova formule
4. Implicitní funkce
5. Regulární zobrazení a záměna proměnných
6. Lokální extrémy funkcí
7. Vázané extrémy funkcí
8. Vícerozměrný integrál
9. Fubiniova věta, věta o substituci, Lebesgueův integrál
10. Křivky a křivkový integrál 1. a 2. druhu
11. Plošný integrál 1. druhu
12. Plošný integrál 2. druhu
13. Greenova, Gaussova a Stokesova věta
Osnova cvičení:1. Limita a spojitost funkce více proměnných
2. Směrová a parciální derivace, první derivace a diferenciál, derivace složené funkce
3. Derivace vyšších řádů, Taylorova formule
4. Implicitní funkce
5. Regulární zobrazení a záměna proměnných
6. Lokální extrémy funkcí
7. Vázané extrémy funkcí
8. Vícerozměrný integrál
9. Fubiniova věta, věta o substituci, Lebesgueův integrál
10. Křivky a křivkový integrál 1. a 2. druhu
11. Plošný integrál 1. druhu
12. Plošný integrál 2. druhu
13. Greenova, Gaussova a Stokesova věta
Cíle:Znalosti:
Základy diferenciálního a integrálního počtu funkce více proměnných.

Schopnosti:
Výpočet limity, derivace, extrémů a integrálu funkce více proměnných, záměna proměnných.
Požadavky:818MA1 - Matematická analýza 1, 818MA2 - Matematická analýza 2.
Rozsah práce:
Kličová slova:Limita a spojitost funkce, směrová a parciální derivace, první derivace a diferenciál, derivace složené funkce, derivace vyšších řádů, Taylorova věta, implicitní funkce, regulární zobrazení, záměna proměnných, lokální a vázané extrémy funkcí více proměnných, vícerozměrné integrály, Fubiniova věta, věta o substituci, křivky a křivkový integrál, plošný integrál, Greenova, Gaussova a Stokesova věta.
Literatura:Povinná literatura:
[1] E. Dontová: Matematika IV, Vydavatelství ČVUT, Praha 1996.

Doporučená literatura:
[2] M. Krbálek: Matematická analýza IV, Vydavatelství ČVUT, Praha 2009.

Diskrétní matematika 1, 2818DIM12 Horaisová 2+0 z 2+0 z 2 2
Předmět:Diskrétní matematika 1818DIM1Ing. Horaisová Kateřina Ph.D.2+0 Z-2-
Anotace:Seminář je zaměřen na elementární teorii čísel a její aplikace. Studenti mají zadané netriviální domácí úlohy, jejichž řešení pak předvádějí u tabule.
Osnova:1. Dělitelnost, kongruence (mod n), malá Fermatova věta.
2. Eulerova funkce, Moebiova funkce, princip inkluze a exkluze.
3. Dokonalá čísla, Fermatova prvočísla, Mersennova prvočísla.
4. Testování prvočíselnosti, šifrování s veřejně přístupným klíčem, algoritmus RSA, zavazadlový problém.
Osnova cvičení:
Cíle:Znalosti:
Způsoby řešení některých typů úloh elementární teorie čísel.

Schopnosti:
Na zadaných úlohách se naučí správně matematicky formulovat a logicky odvozovat.
Požadavky:Předpokládá se pouze znalost středoškolské matematiky.
Rozsah práce:Studenti samostatně řeší netriviální domácí úlohy, řešení pak předvádějí u tabule.
Kličová slova:
Literatura:Povinná literatura:
[1] Ronald L. Graham, Donald E. Knuth, Oren Patashnik, Concrete Mathematics: A Foundation for Computer Science, Reading, Massachusetts: Addison-Wesley, 1994
[2] J. Herman, R. Kučera, J. Šimša, Equations and Inequalities: Elementary Problems and Theorems in Algebra and Number Theory. 1. vyd. New York : Springer-Verlag, 2000. 355 s. Canadian Mathematical Society Books in Math.

Doporučená literatura:
[3] P. Erdös, J. Surányi, Topics in the Theory of Numbers, Springer-Verlag, 2001.
[4] M. Křížek, F. Luca, L. Somer, 17 Lectures on Fermat Numbers: From Number Theory to Geometry, CMS Books in Mathematics, vol. 9, Springer-Verlag, New York, 2001.

Předmět:Diskrétní matematika 2818DIM2Ing. Horaisová Kateřina Ph.D.-2+0 Z-2
Anotace:Seminář je zaměřen na diferenční rovnice. Studenti mají zadané netriviální domácí úlohy, jejichž řešení pak předvádějí u tabule.
Osnova:1. Rekurentní vztahy: lineární diferenční rovnice, některé typy nelineárních rekurencí, formule invertování.
2. Josefův problém.
3. Fibonacciho čísla a Wythofova hra.
4. Polynomy s celočíselnými koeficienty, jejich racionální kořeny, Vietovy vztahy.
Osnova cvičení:
Cíle:Znalosti:
Studenti se naučí řešit lineární rekurentní rovnice s konstantními koeficienty a některé jiné typy diferenciálních rovnic.

Schopnosti:
Na zadaných úlohách se naučí správně matematicky formulovat a logicky odvozovat.
Požadavky:Předpokládá se pouze znalost středoškolské matematiky. Dále znalost látky kurzů 01MA1, 01LA1 na FJFI.
Rozsah práce:Studenti samostatně řeší netriviální domácí úlohy, řešení pak předvádějí u tabule.
Kličová slova:
Literatura:Povinná literatura:
[1] Ronald L. Graham, Donald E. Knuth, Oren Patashnik, Concrete Mathematics: A Foundation for Computer Science, Reading, Massachusetts: Addison-Wesley, 1994

Doporučená literatura:
[2] P. Cull, M. Flahive, R. Robson, Difference Equations, Springer, 2005.

[3] J. Herman, R. Kučera, J. Šimša,Equations and Inequalities: Elementary Problems and Theorems in Algebra and Number Theory. 1. vyd. New York : Springer-Verlag,2000. 355 s. Canadian Mathematical Society Books in Math.

Lineární programování B818LPB Kubera - - 2+2 z,zk - 4
Předmět:Lineární programování818LPBRNDr. Kubera Petr Ph.D.2+2 Z,ZK-4-
Anotace:Obsahem kurzu je problematika lineárních modelů a jejich řešení s ohledem na možnosti použití v ekonomickém rozhodování.
Osnova:1. Formulace úloh lineárního programování: směšovací problém, dopravní problém, úloha o výrobním plánu, kapacitní problém.
2. Základní pojmy: přípustné řešení, množina přípustných řešení, konvexní polyedrické množiny, kanonický tvar úloh LP, základní věta LP.
3. Možnosti řešení úloh LP: simplexová metoda, dvoufázová s. metoda, M-úloha, grafické řešení.
4. Problematika degenerace úloh LP.
5. Dualita úloh lineárního programování: duálně simplexová metoda.
6. Citlivostní analýza úloh LP, postoptimalizační analýza úloh LP.
7. Parametrické programování.
8. Celočíselné programování: metoda řezných nadrovin, metoda větví a mezí.
9. Software pro řešení úloh LP.
10. Vícekriteriální rozhodování: maximálně pravděpodobné řešení, nedominované řešení, kompromisní řešení, agregace účelových funkcí, lexikografická metoda, minimalizace vzdálenosti od ideálních hodnot.
11. Cílové programování.
Osnova cvičení:Struktura cvičení odpovídá struktuře přednášky, jsou procvičovány typické příklady ke každému z probraných bloků.
1. Formulace úloh lineárního programování: směšovací problém, dopravní problém, úloha o výrobním plánu, kapacitní problém.
2. Základní pojmy: přípustné řešení, množina přípustných řešení, konvexní polyedrické množiny, kanonický tvar úloh LP, základní věta LP.
3. Možnosti řešení úloh LP: simplexová metoda, dvoufázová s. metoda, M-úloha, grafické řešení.
4. Problematika degenerace úloh LP.
5. Dualita úloh lineárního programování: duálně simplexová metoda.
6. Citlivostní analýza úloh LP, postoptimalizační analýza úloh LP.
7. Parametrické programování.
8. Celočíselné programování: metoda řezných nadrovin, metoda větví a mezí.
9. Software pro řešení úloh LP.
10. Vícekriteriální rozhodování: maximálně pravděpodobné řešení, nedominované řešení, kompromisní řešení, agregace účelových funkcí, lexikografická metoda, minimalizace vzdálenosti od ideálních hodnot.
11. Cílové programování.
Cíle:Znalosti:
Cílem předmětu je poskytnout studentům základní přehled metod a modelů LP.

Schopnosti:
Studenti získají schopnost samostatně formulovat úlohy z praxe jako úlohy LP, volit a aplikovat probrané metody na takto získaný matematický model.
Požadavky:
Rozsah práce:
Kličová slova:Lineární programování, simplexová metoda, lineární modely, dualita úloh LP, vícekriteriální rozhodování.
Literatura:Povinná literatura:
[1] Lagová Milada, Jablonský Josef: Lineární modely, Oeconomica, Praha, 2004.

Doporučená literatura:
[2] Vaněčková Eva: Ekonomicko-matematické metody, JČU, České Budějovice, 1996.
[3] Jablonský Josef: Operační výzkum, VŠE, Praha, 2001.

Programování v C++ 1, 2818PRC12 Virius 2+2 z 2+2 kz 4 4
Předmět:Programování v C++ 1818PRC1Ing. Nový Josef2+2 Z-4-
Anotace:V tomto kurzu se student seznámí především s jazykem C a s neobjektovými vlastnostmi jazyka C++.
Osnova:1. Úvodní příklady
2. Překlad, projekt
3. Základní konstrukce
4. Skalární datové typy v C a v C++
5. Výrazy
6. Příkazy
7. Ukazatele, pole a adresová aritmetika
8. Struktury a unie
9. Funkce
10. Preprocesor
11. Standardní knihovna jazyka C
Osnova cvičení:Osnova cvičení se shoduje s osnovou přednášky.
Cíle:Znalosti:
Programovací jazyk C podle standardu ISO 9899:1990 a ISO 9899:1999 a některé rysy jazyka C++.

Schopnosti:
Použití jazyka C k řešení běžných programátorských úloh.
Požadavky:Základní programátorské dovednosti (získané v kurzu Základy programování).
Rozsah práce:Individuální práce studenta obsahuje implementaci a vyzkoušení vlastního programu v C++. Ověření vychází z prezentace tohoto programu při získávání zápočtu.
Kličová slova:Programovací jazyk C, překlad, základní datový typ, lexikální konvence, pole, ukazatel, adresová aritmetika, struktura, unie, příkaz, preprocesor, makro, knihovna jazyka C, správa paměti.
Literatura:Povinná literatura:
[1] Virius, M.: Programování v C++, 3. vyd. Praha, Vydavatelství ČVUT 2009. ISBN 978-80-01-04371-4.

Doporučená literatura:
[2] Stroustrup, B.: The C++ Programming Language. 3rd edition. Addison-Wesley 1997. ISBN 0-201-88954-4.
[3] Virius, M.: Pasti a propasti jazyka C++. Druhé vydání. Brno, Computer Press 2005. ISBN 80-251-0509-1.
[4] Eckel, B.: Myslíme v jazyku C++. Praha, Grada Publishing 2000. ISBN 80-247-9009-2. 552 stran. (První díl)
[5] Sutter, H.: Exceptional C++. Addison-Wesley 2000. ISBN 0-201-61562-2.
[6] Sutter, H.: More Exceptional C++. Addison-Wesley 2002. ISBN 0-201-70434-X.
[7] Koenig, A.: C Traps and Pitfalls. Addison-Wesley 1989. ISBN 0-201-18928-8.

Předmět:Programování v C++ 2818PRC2doc. Ing. Virius Miroslav CSc.-2+2 KZ-4
Anotace:Tento kurs pokrývá objektové programování a další pokročilé konstrukce v C++ a standardní knihovnu tohoto jazyka.
Osnova:1. Objektové typy v C++
1.1 Deklarace objektového typu bez předků.
1.2 Datové složky a metody. Konstruktory.
1.3 Kopírovací konstruktor. Destruktor.
1.4 Vnořená třída.
1.5 Dědění, virtuální metody.
1.6 Konflikty jmen.
1.7 Virtuální dědění.
1.8 Unie jako objektové typy.
1.9 Třídní ukazatele.
2. Přetěžování operátorů
2.1 Přetěžování běžných operátorů.
2.2 Operátory přetěžovatelné jen jako metody.
2.3 Operátory new a delete.
3. Šablony
3.1 Deklarace, parametry.
3.2 Šablony objektových typů.
3.3 Šablony volných funkcí.
3.4 Šablonové metaprogramování.
4. Výjimky.
5. Dynamická identifikace typů.
6. Prostory jmen.
7. Vstupy a výstupy pomocí objektových datových proudů.
8. STL: kontejnery, národní prostředí.
Osnova cvičení:Osnova cvičení se shoduje s osnovou přednášky.
Cíle:Znalosti:
Programovací jazyk C++ podle standardu ISO 14882:2003 (včetně připravované nové verze standardu).

Schopnosti:
Použití pokročilých konstrukcí tohoto jazyka pro řešení běžných programovacích úloh.
Požadavky:Programování v C++ 1.
Rozsah práce:Individuální práce studenta obsahuje implementaci a vyzkoušení vlastního programu v C++. Ověření vychází z prezentace tohoto programu při získávání zápočtu.
Kličová slova:Třída, struktura, unie, konstruktor, destruktor, metoda, datová složka, operátor, přetěžování operátorů, šablona, šablonové metaprogramování, výjimka, dynamická identifikace typů, prostor jmen, STL, dědění, virtuální dědění.
Literatura:Povinná literatura:
[1] Virius, M.: Programování v C++, 3. vyd. Praha, Vydavatelství ČVUT 2009. ISBN 978-80-01-04371-4.

Doporučená literatura:
[2] Stroustrup, B.: The C++ Programming Language. 3rd edition. Addison-Wesley 1997. ISBN 0-201-88954-4.
[3] Virius, M.: Pasti a propasti jazyka C++. Druhé vydání. Brno, Computer Press 2005. ISBN 80-251-0509-1.
[4] Eckel, B.: Myslíme v jazyku C++. Praha, Grada Publishing 2000. ISBN 80-247-9009-2. 552 stran. (První díl)
[5] Sutter, H.: Exceptional C++. Addison-Wesley 2000. ISBN 0-201-61562-2.
[6] Sutter, H.: More Exceptional C++. Addison-Wesley 2002. ISBN 0-201-70434-X.
[7] Koenig, A.: C Traps and Pitfalls. Addison-Wesley 1989. ISBN 0-201-18928-8.

Makroekonomie 1, 2818MAKE12 Hladík 2+2 z,zk 2+2 z,zk 4 4
Předmět:Makroekonomie 1818MAKE1PhDr. Hladík René CSc.2+2 Z,ZK-4-
Anotace:Cílem kurzu Makroekonomie je uvést studenty srozumitelným způsobem do problematiky moderní Makroekonomie. Důraz je kladen na praktické aplikace pro hospodářskou politiku ČR a na reálie světové ekonomiky.
Osnova:1. Přehled makroekonomie
2. Měření hrubého domácího produktu a důchodu
3. Spotřeba a investice
4. Teorie determinace produktu
5. Peníze a obchodní bankovnictví
6. Hospodářský cyklus
7. Nezaměstnanost
8. Inflace
9. Účinek peněz na produkt a ceny
10. Fiskální politika, deficity a vládní dluh
11. Ekonomický růst
12. Mezinárodní obchod a teorie komparativních výhod
13. Směnné kurzy a mezinárodní finanční systém
14. Teorie veřejné volby
Osnova cvičení:1. Přehled makroekonomie
2. Měření hrubého domácího produktu a důchodu
3. Spotřeba a investice
4. Teorie determinace produktu
5. Peníze a obchodní bankovnictví
6. Hospodářský cyklus
7. Nezaměstnanost
8. Inflace
9. Účinek peněz na produkt a ceny
10. Fiskální politika, deficity a vládní dluh
11. Ekonomický růst
12. Mezinárodní obchod a teorie komparativních výhod
13. Směnné kurzy a mezinárodní finanční systém
14. Teorie veřejné volby
Cíle:Znalosti:
Osvojení znalostí Mikroekonomie v rozsahu základní učebnice (Samuelson).

Schopnosti:
Samostatné ekonomické uvažování.
Požadavky:
Rozsah práce:Referáty na zadané téma, samostatná prezentace, diskuse na semináři, seminární práce na zápočet.
Kličová slova:Ekonomie, makroekonomie.
Literatura:Povinná literatura:
[1] Hladík, R.: Ekonomie, RENECO Ústí n. L. 2008.

Doporučená literatura:
[2] Samuelson, P. A., Nordhaus, W.: Ekonomie, 13. vyd., Praha 2009.
[3] Holman, R.: Ekonomie, Praha, Beck 2008.

Studijní pomůcky:
Učebna vybavená datovým projektorem.

Předmět:Makroekonomie 2818MAKE2PhDr. Hladík René CSc.-2+2 Z,ZK-4
Anotace:Cílem kurzu Makroekonomie je uvést studenty srozumitelným způsobem do problematiky moderní Makroekonomie. Důraz je kladen na praktické aplikace pro hospodářskou politiku ČR a na reálie světové ekonomiky.
Osnova:1. Přehled makroekonomie
2. Měření hrubého domácího produktu a důchodu
3. Spotřeba a investice
4. Teorie determinace produktu
5. Peníze a obchodní bankovnictví
6. Hospodářský cyklus
7. Nezaměstnanost
8. Inflace
9. Účinek peněz na produkt a ceny
10. Fiskální politika, deficity a vládní dluh
11. Ekonomický růst
12. Mezinárodní obchod a teorie komparativních výhod
13. Směnné kurzy a mezinárodní finanční systém
14. Teorie veřejné volby
Osnova cvičení:1. Přehled makroekonomie
2. Měření hrubého domácího produktu a důchodu
3. Spotřeba a investice
4. Teorie determinace produktu
5. Peníze a obchodní bankovnictví
6. Hospodářský cyklus
7. Nezaměstnanost
8. Inflace
9. Účinek peněz na produkt a ceny
10. Fiskální politika, deficity a vládní dluh
11. Ekonomický růst
12. Mezinárodní obchod a teorie komparativních výhod
13. Směnné kurzy a mezinárodní finanční systém
14. Teorie veřejné volby
Cíle:Znalosti:
Osvojení znalostí Makroekonomie v rozsahu základní učebnice (Samuelson).

Schopnosti:
Samostatné ekonomické uvažování.
Požadavky:
Rozsah práce:Referáty na zadané téma, samostatná prezentace, diskuse na semináři, seminární práce na zápočet.
Kličová slova:Ekonomie, makroekonomie.
Literatura:Povinná literatura:
[1] Hladík, R.: Ekonomie, RENECO Ústí n. L. 2008.

Doporučená literatura:
[2] Samuelson, P. A., Nordhaus, W.: Ekonomie, 13. vyd., Praha 2009.
[3] Holman, R.: Ekonomie, Praha, Beck 2008.

Studijní pomůcky:
Učebna vybavená datovým projektorem.

Programování v MATLABu818MTL Majerová 2+2 z,zk - - 5 -
Předmět:Programování v MATLABU818MTLMgr. Majerová Dana Ph.D.2+2 Z,ZK-5-
Anotace:Pracovní prostředí, příkazový režim, proměnné a jejich typy, operátory, výrazy, příkazy (přiřazení, podmínky, cykly), uložení proměnných na disk, knihovní a uživatelské funkce, programový režim, hledání chyb v uživatelských funkcích, grafický režim, 2D a 3D grafika, import dat z Excelu, symbolická matematika, objekty.
Osnova:1. Prostředí MATLABu, proměnná, výraz, příkaz; import dat, práce se skaláry, tvorba skriptů
2. Uživatelské funkce, ladění, některé knihovní funkce
3. Symbolická matematika (toolbox)
4. Práce s vektory, práce s řetězci, 2D grafika, práce s grafickými objekty
5. Práce s maticemi, přehled operátorů, MATLAB a lineární algebra, práce s polynomy, přehled speciálních znaků
6. 3D grafika, práce s obrázky, image processing toolbox
7. MATLAB a numerická matematika I
8. MATLAB a numerická matematika II
9. Práce s poli buněk a strukturami
10. Práce s objekty
11. Další aplikace MATLABu I
12. Další aplikace MATLABu II
Osnova cvičení:1. Prostředí MATLABu, proměnná, výraz, příkaz; import dat, práce se skaláry, tvorba skriptů
2. Uživatelské funkce, ladění, některé knihovní funkce
3. Symbolická matematika (toolbox)
4. Práce s vektory, práce s řetězci, 2D grafika, práce s grafickými objekty
5. Práce s maticemi, přehled operátorů, MATLAB a lineární algebra, práce s polynomy, přehled speciálních znaků
6. 3D grafika, práce s obrázky, image processing toolbox
7. MATLAB a numerická matematika I
8. MATLAB a numerická matematika II
9. Práce s poli buněk a strukturami
10. Práce s objekty
11. Další aplikace MATLABu I
12. Další aplikace MATLABu II
Cíle:Znalosti:
Prostředí MATLABu, včetně grafického subsystému.

Schopnosti:
Vytvářet uživatelské funkce a skripty, importovat data do prostředí MATLABu a zpracovat je požadovaným způsobem.
Požadavky:
Rozsah práce:Pro udělení zápočtu je potřeba naprogramovat úlohy ze 4 zadaných oblastí (zadány na začátku semestru). Kontrola v rámci zápočtu.
Kličová slova:MATLAB, programování, funkce, grafika.
Literatura:Povinná literatura:
[1] Zaplatílek, K., Doňar, B. MATLAB pro začátečníky. Praha: BEN - technická literatura, 2003.

Doporučená literatura:
[2] Zaplatílek, K., Doňar, B. MATLAB - tvorba uživatelských aplikací. Praha: BEN - technická literatura, 2004.
[3] Zaplatílek, K., Doňar, B. MATLAB - začínáme se signály. Praha: BEN - technická literatura, 2006.
[4] Karban, P. Výpočty a simulace v programech Matlab a Simulink. Brno: Computer Press, 2006.
[5] Studijní materiály a úlohy v systému MOODLE (http://moodle.jadernaci.eu).
[6] The Mathworks, Inc. MATLAB Help.

Fyzika 1, 2802FYZ12 Chadzitaskos, Myška 2+1 z,zk 2+1 z,zk 3 3
Předmět:Fyzika 1802FYZ1prof. Ing. Chadzitaskos Goce CSc.2+1 Z,ZK-3-
Anotace:Historické kořeny fyziky, fyzikální principy. Kinematika a dynamika hmotného bodu, zákony zachování, srážky částic, pohyb v neinerciálních soustavách, gravitace, Keplerovy zákony, tuhé těleso. Kmitání, vlnění. Přednáška je doprovázena praktickým zkoumáním a demonstracemi vybraných fyzikálních jevů.
Osnova:1. Úvod, kinematika hmotného bodu
2. Kruhový pohyb, harmonický pohyb
3. Newtonovy pohybové zákony
4. Práce, energie
5. Mechanika soustavy bodů, těžiště
6. Rotace tuhého tělesa, Steinerova věta
7. Zákony zachování
8. Newtonův gravitační zákon
9. Kmity a vlnění
10. Vlnová rovnice
11. Interference a difrakce
12. Dopplerův jev
Osnova cvičení:1. Fyzické kyvadlo
2. Rychlost zvuku
3. Aplet
4. Roentgenovské spektrum
5. Měrná tepelná kapacita pevných látek
Cíle:Znalosti:
Základní přehled z obecné fyziky.

Schopnosti:
Měření fyzikálních veličin a výpočet úloh z fyziky.
Požadavky:
Rozsah práce:Protokoly měření.
Kličová slova:Obecná fyzika.
Literatura:Povinná literatura:
[1] T. Henderson: Physics Classroom. http://www.physicsclassroom.com/

Doporučená literatura:
[2] P. A. Tipler: Physics I, II. Worth Publisher, 1976
[3] C. R. Nave: Hyperphysics. http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/hph.html

Předmět:Fyzika 2802FYZ2prof. Ing. Chadzitaskos Goce CSc.-2+1 Z,ZK-3
Anotace:Elektrický náboj a potenciál, elektrický proud, magnetické pole a indukce, střídavé proudy, elektromagnetické vlny, optika. Relativita, kvantová fyzika, jaderná fyzika, teplo a termika. Přednáška je opět doprovázena praktickým zkoumáním a demonstracemi vybraných fyzikálních jevů.
Osnova:1. Elektrický náboj, Coulombův zákon, energie pole.
2. Elektrické pole, siločáry, pohyb náboje v elektrickém poli.
3. Gaussův zákon, elektrický tok, elektrický potenciál.
4. Kapacita, elektrický proud, vodiče a dielektrika.
5. Ohmův zákon, energie v elektrických obvodech, vodivost.
6. Magnetické pole, Lorentzova síla, pohyb náboje v magnetickém poli.
7. Biot-Savartův zákon, Ampérův zákon, magnetický tok.
8. Faradayův zákon, betatron, magnetická energie, RLC obvody.
9. Maxwellovy rovnice, vlnová rovnice pro elektromagnetickou vlnu.
10. Michelson-Morleův experiment, Einsteinovy postuláty, Lorentzovy transformace.
11. Termika, kinetická teorie plynů.
12. 1. věta termodynamická, molární tepelné kapacity.
13. 2. věta termodynamická, entropie.
Osnova cvičení:1. Skupenská teplo
2. VA charakteristika
3. Oscilační obvod
4. Millikanův pokus
5. Difrakce na mřížce
Cíle:Znalosti:
Základní přehled z obecné fyziky.

Schopnosti:
Měření fyzikálních veličin a výpočet úloh z fyziky.
Požadavky:FYZ1.
Rozsah práce:
Kličová slova:Obecná fyzika.
Literatura:Povinná literatura:
[1] P. A. Tipler: Physics I, II. Worth Publisher, 1976.
[2] R. Balian: From microphysics to macrophysics, Springer, New York, 1991.

Doporučená literatura:
[3] J. Kvasnica: Termodynamika, SNTL Praha, 1965.
[4] J. Kvasnica: Statistická fyzika, Academia Praha, 1983.

Pokročilé programovací techniky818PPT Moc - - 0+2 z - 3
Předmět:Pokročilé programovací techniky818PPTIng. Moc Michal-0+2 Z-3
Anotace:Cílem předmětu Delphi je naučit posluchače vytvářet program pod prostředím MS Windows, seznámení se s problematikou grafického uživatelského prostředí, jejího návrhu a vytváření.
Na cvičeních budou předváděny praktické problémy a jejich řešení.
Osnova:
Osnova cvičení:1. První program - Hello world, komponenty Edit, Label, Button.
2. Práce s prostředím Delphi, ladění programu.
3. Formuláře, umisťování komponent na ně, zarovnávání, nastavování vlastností.
4. Komunikace mezi více formuláři.
5. Práce s komponentami Menu, Pop-up Menu, upravování chování komponenty Edit.
6. Komponenty Check box a radio group.
7. Práce se soubory.
8. Komponenty String Grid, Image, ListImage.
9. Seznam v Delphi - List.
10. Komponenta Tab Control, Page Control, vytváření průvodců.
11. Psaní vlastní komponenty.
12. Síťová komunikace.
13. Kompletace programu, tvorba nápovědy.
Cíle:Znalosti:
Postup při vývoji RAD aplikací, objektově orientované programování, vytváření programů řízených událostmi, neprocedurální programování.

Schopnosti:
Vytvářet jednoduché RAD aplikace.
Požadavky:Základní znalost práce na PC.
Rozsah práce:Individuální práce studentů obsahuje implementaci a vyzkoušení vlastního programu pro řešení vybrané okrajové úlohy. Výsledek je ověřen u zápočtu prezentací funkčnosti programu.
Kličová slova:Delphi, Object Pascal, Pascal, Lazarus, RAD aplikace.
Literatura:Povinná literatura:
[1] J. Sedláček, J. Slaba: Delphi v kostce, B E N - technická literatura, Praha, 1999.
[2] R. Lischner: Delphi v kostce - pohotová referenční příručka, Computer Press, Praha, 2000.

Doporučená literatura:
[3] A. Buchalcevová: Delphi v příkladech, Vysoká škola ekonomická v Praze, 1997.
[4] A. Buchalcevová: Objektově orientované programování od Pascalu k Delphi - Materiály ke cvičení, Vysoká škola ekonomická v Praze, 1996.
[5] V. Kadlec: Delphi hotová řešení, Computer Press, a.s., 2003.
[6] S. Teixeira, X. Pacheco: Mistrovství v Delphi 6, Computer Press, a.s., 2002.

Studijní pomůcky:
PC studovny s projektorem.

Úvod do práva 1818UPRA1 Hohenbergerová 0+2 z - - 1 -
Předmět:Úvod do práva 1818UPRA1JUDr. Hohenbergerová Marie0+2 Z-1-
Anotace:
Osnova:
Osnova cvičení:
Cíle:
Požadavky:
Rozsah práce:
Kličová slova:
Literatura:

Pravděpodobnost a statistika818PST Nový - - 3+1 z,zk - 5
Předmět:Pravděpodobnost a statistika818PSTIng. Nový Josef-3+1 Z,ZK-5
Anotace:Cílem tohoto jednosemestrálního kurzu, je seznámit studenty se základními statistickým metodami a jejich aplikací v různých oblastech společenské praxe. Obsahem přednášky jsou teoretické základy pravděpodobnosti, popisná statistika a přehled nejdůležitějších metod statistické analýzy dat. Aplikace budou demonstrovány na dostupném statistickém softwaru.
Osnova:1. Shrnutí základních poznatků z teorie pravděpodobnosti.
2. Náhodná veličina, hustota, pravděpodobnostní funkce, distribuční funkce, základní charakteristiky.
3. Diskrétní a spojitá rozdělení pravděpodobnosti, vlastnosti, aplikace. Centrální limitní věta.
4. Speciální statistická rozdělení - Pearsonovo, Studentovo, Fischerovo.
5. Náhodný výběr, základní statistiky a jejich charakteristiky.
6. Výběry z normálních rozdělení - rozdělení pravděpodobnosti statistik.
7. Bodové odhady - některé základní podmínky kladené na bodové odhady. Intervaly spolehlivosti a jejich konstrukce.
8. Testy hypotéz o parametrech normálních rozdělení - jeden výběr.
9. Testy hypotéz o parametrech normálních rozdělení - dva výběry.
10. Testy hypotéz o parametrech některých dalších rozdělení. Párový t-test. Testy shody.
11. Teoretické základy regresní analýzy, metoda nejmenších čtverců, odvozování soustavy normálních rovnic. Odhad koeficientů.
12. Korelační analýza, kovariance, výběrový koeficient korelace, Spearmanův koeficient pořadové korelace.
13. Kontingenční tabulky.
14. Souvislosti a aplikace.
Osnova cvičení:Osnova cvičení se shoduje s osnovou přednášky.
Cíle:Znalosti:
Teorie pravděpodobnosti a základní metody matematické statistiky.

Schopnosti:
Správná aplikace teorie pravděpodobnosti a metod matematické statistiky na konkrétní reálné problémy.
Požadavky:
Rozsah práce:
Kličová slova:Pravděpodobnost, rozdělení pravděpodobnosti, testování hypotéz.
Literatura:Povinná literatura:
[1] Cihlář, J., Pelikán, Š.: Pravděpodobnost - cvičení, PF UJEP Ústí n/L 1996, skriptum.
[2] Cihlář, J.: Statistika, PF Ústí n/L 1982, skriptum.
[3] Cihlář, J., Pelikán, Š.: Statistika - cvičení, PF UJEP Ústí n/L 1987, skriptum.

Doporučená literatura:
[4] McClave, J. T., Dietrich, F.H.: Statistics, Dellen Publishing Compeny, San Francisco 1988.
[5] Hebák, P., Hustopecký, J.: Průvodce moderními statistickými metodami,SNTL Praha 1990.
[6] Riečan, B. a kol: Pravděpodobnosť a matematická štatistika, SNTL Praha 1984.

Výuka jazyků04.. KJ - - - - - -

Volitelné předměty

Publikační systém LaTeX818PSL Fišer 0+2 z - - 2 -
Předmět:Publikační systém LaTeX818PSLMgr. Fišer Jiří Ph.D.0+2 Z-2-
Anotace:Sazba odborných textů v LaTeXu se zaměřením na strukturovaný popis dokumentu. Student v kurzu získá všechny nezbytné informace pro vytvoření typograficky kvalitní bakalářské práce (včetně sazby matematiky a fragmentů zdrojového kódu, správy a sazby citací, apod.), resp. pro využití LaTeXu pro sazbu odborných článků s použitím předdefinovaných stylů.
Osnova:1. Sazba hladkého textu
2. Základní odstavcová prostředí (včetně výčtů)
3. Tvorba vlastních příkazů a prostředí
4. Boxy a pozicování textu
5. Sazba matematiky
6. Sazba tabulek a plovoucí prostředí
7. Grafika (vektorová i bitmapová)
8. Odkazy a hypertext
9. Tvorba prezentací v LaTeXu (beamer)
10. Správa citací, rejstřík, glosář
11. Alternativní editory (LyX)
Osnova cvičení:1. Sazba hladkého textu
2. Základní odstavcová prostředí (včetně výčtů)
3. Tvorba vlastních příkazů a prostředí
4. Boxy a pozicování textu
5. Sazba matematiky
6. Sazba tabulek a plovoucí prostředí
7. Grafika (vektorová i bitmapová)
8. Odkazy a hypertext
9. Tvorba prezentací v LaTeXu (beamer)
10. Správa citací, rejstřík, glosář
11. Alternativní editory (LyX)
Cíle:Znalosti:
Uživatelská znalost LaTeXu, znalost LaTeX editorů.

Schopnosti:
Sazba odborných textů podle existujících stylů vytváření vlastních strukturálně orientovaných příkazů a prostředí.
Požadavky:Vstupní podmínky: kurs nemá žádné předběžné podmínky (předpokládá však alespoň elementární znalosti typografie, např. z kursu interaktivních textových editorů).
Rozsah práce:
Kličová slova:LaTeX, TeX, typografie.
Literatura:Povinná literatura:
[1] Rybička, J. LaTeX pro začátečníky. 3. vydání. Konvoj : Brno. ISBN: 80-7302-049-1.

Doporučená literatura:
[2] Kopka H.; Daly P.W. LaTeX - kompletní průvodce. Computer Press. 2004. ISBN: 80-722-6973-9.

Studijní pomůcky:
Počítačová laboratoř, software: TeX-Live, LaTeX editor: TeXMaker, Kile, apod.

Neuronové sítě 1, 2818NES12 Horaisová 1+1 z 1+1 z 2 2
Předmět:Neuronové sítě 1818NES1Ing. Horaisová Kateřina Ph.D.1+1 Z-2-
Anotace:Matematická analýza, teorie modelů a biologický context jsou použity ke konstrukci jednoduchých modelů neuronových struktur. Modely jsou schopny se učit z trénovací množiny a jejich struktury a parametry jsou předmětem optimalizace.
Osnova:1. Biologické neuronové sítě a jejich modely.
2. Umělé neuronové sítě , základní pojmy.
3. Topologie ANN, acyklické a hierarchické sítě.
4. Bipolární perceptron jako spínací prvek.
5. Logická funkce jako perceptronová síť.
6. Hebbovo učení, LSQ učení, pseudoinverze, OLAM.
7. Principy robustního učení, klestění.
8. Rosenblattovo učení, Widrowovo delta učení.
9. Nelineární preprocessing a Coverova věta.
10. Hladký perceptron, pravidlo delta, stochastická gradientní metoda.
11. Vícevrstvý perceptron, univerzální aproximace, zpětné šíření.
12. RBF - Síť s radiální bází, struktura, učení.
13. Hammingova síť, asociativní paměti.
Osnova cvičení:1. Biologické neuronové sítě a jejich modely.
2. Umělé neuronové sítě , základní pojmy.
3. Topologie ANN, acyklické a hierarchické sítě.
4. Bipolární perceptron jako spínací prvek.
5. Logická funkce jako perceptronová síť.
6. Hebbovo učení, LSQ učení, pseudoinverze, OLAM.
7. Principy robustního učení, klestění.
8. Rosenblattovo učení, Widrowovo delta učení.
9. Nelineární preprocessing a Coverova věta.
10. Hladký perceptron, pravidlo delta, stochastická gradientní metoda.
11. Vícevrstvý perceptron, univerzální aproximace, zpětné šíření.
12. RBF - Síť s radiální bází, struktura, učení.
13. Hammingova síť, asociativní paměti.
Cíle:Znalosti:
Základy umělých neuronových sítí.

Schopnosti:
Reprezentace logické funkce pomocí perceptronu, použití algoritmů pro stanovení vah perceptronu a asociativních pamětí.
Požadavky:Základní znalosti z lineární algebry.
Rozsah práce:
Kličová slova:Umělé neuronové sítě, perceptron, učení.
Literatura:Povinná literatura:
[1] J. Šíma, R. Neruda: Teoretické otázky neuronových sítí, Matfyzpress, Praha, 1996.
[2] M. Šnorek: Neuronové sítě a neuropočítače, ČVUT, Praha, 2002.

Doporučená literatura:
[3] S. Haykin: Neural Networks, Macmillan, New York, 1994.
[4] L.V. Fausett: Fundamentals of Neural Networks: Architectures, Algorithms and Applications, Prentice Hall, New Jersey, 1994.

Předmět:Neuronové sítě 2818NES2Ing. Horaisová Kateřina Ph.D.-1+1 Z-2
Anotace:Druhý modul je orientován na samoorganizující se umělé neuronové sítě. Pro jejich realizaci se vychází z biologického kontextu, shlukové analýzy a analýzy hlavních komponent. Samoorganizace je diskutována jak ve vektorovém tak v metrickém prostoru.
Osnova:1. Samoorganizace, vzory, etalony.
2. Vektorový prostor s Minkowského metrikou.
3. Metrický prostor textových řetězců.
4. Shluková analýza ve vektorovém prostoru.
5. Shluková analýza v metrickém prostoru.
6. SOM jako rozšíření shlukové analýzy.
7. Topologie SOM, SOM jako zobrazení.
8. Kohonenovo učení SOM.
9. Učení SOM v metrickém prostoru.
10. Tradiční analýza hlavních komponent.
11. Ojův neuron, Ojovo učení.
12. Sítě APEX a GHA.
13. Technika Kernel PCA.
Osnova cvičení:1. Samoorganizace, vzory, etalony.
2. Vektorový prostor s Minkowského metrikou.
3. Metrický prostor textových řetězců.
4. Shluková analýza ve vektorovém prostoru.
5. Shluková analýza v metrickém prostoru.
6. SOM jako rozšíření shlukové analýzy.
7. Topologie SOM, SOM jako zobrazení.
8. Kohonenovo učení SOM.
9. Učení SOM v metrickém prostoru.
10. Tradiční analýza hlavních komponent.
11. Ojův neuron, Ojovo učení.
12. Sítě APEX a GHA.
13. Technika Kernel PCA.
Cíle:Znalosti:
Shluková analýza, samoorganizující se umělé neuronové sítě.

Schopnosti:
Použití shlukové analýzy, použití samoorganizace.
Požadavky:Základní znalosti z lineární algebry.
Rozsah práce:
Kličová slova:Samoorganizace, metrický prostor, shluková analýza, SOM.
Literatura:Povinná literatura:
[1] J. Šíma, R. Neruda: Teoretické otázky neuronových sítí, Matfyzpress, Praha, 1996.
[2] M. Šnorek: Neuronové sítě a neuropočítače, ČVUT, Praha, 2002.

Doporučená literatura:
[3] S. Haykin: Neural Networks, Macmillan, New York, 1994.
[4] L.V. Fausett: Fundamentals of Neural Networks: Architectures, Algorithms and Applications, Prentice Hall, New Jersey, 1994.

Úvod do práva 2818UPRA2 Hohenbergerová - - 0+2 z - 2
Předmět:Úvod do práva 2818UPRA2JUDr. Hohenbergerová Marie-0+2 Z-2
Anotace:
Osnova:
Osnova cvičení:
Cíle:
Požadavky:
Rozsah práce:
Kličová slova:
Literatura:

Týmový vývoj softwaru 1, 2818TVS12 Moc 0+3 kz 0+3 kz 3 3
Předmět:Týmový vývoj softwaru 1818TVS1Ing. Moc Michal0+3 KZ-3-
Anotace:Simulace vývoje softwaru v rámci jednoho týmu - komunikace mezi členy týmu, přidělování úkolů a jejich kontrola. Analýza a návrh konkrétní aplikace.
Osnova:1. Cíle a význam softwarového inženýrství. Typy týmů při vývoji softwaru.
2. Fáze vývoje softwarového produktu.
3. Architektura aplikace.
4. Návrhové vzory a rámce.
5. Nástroje pro správu projektů.
6. Prevence, detekce a opravy chyb v softwaru.
7. Úprava kódu, optimalizace programu.
8. Stanovení cílů projektu. Analýza aplikace.
9. Návrh aplikace I.
10. Návrh aplikace II.
11. Rozdělení práce v jednotlivých týmech.
12. Hodnocení efektivity týmů.
Osnova cvičení:1. Cíle a význam softwarového inženýrství. Typy týmů při vývoji softwaru.
2. Fáze vývoje softwarového produktu.
3. Architektura aplikace.
4. Návrhové vzory a rámce.
5. Nástroje pro správu projektů.
6. Prevence, detekce a opravy chyb v softwaru.
7. Úprava kódu, optimalizace programu.
8. Stanovení cílů projektu. Analýza aplikace.
9. Návrh aplikace I.
10. Návrh aplikace II.
11. Rozdělení práce v jednotlivých týmech.
12. Hodnocení efektivity týmů.
Cíle:Znalosti:
Fungování procesů při práci v týmu, systémy pro správu verzí, testování software, tvorba dokumentace.

Schopnosti:
Zařadit se do týmu a převzít rozpracovaný projekt, odevzdávat projekt dle standardů, tvorba dokumentace, testování software.
Požadavky:Znalost programování, ochota spolupracovat s kolegy.
Rozsah práce:Individuální práce studentů obsahuje implementaci vlastního modulu a jeho začlenění do společného projektu týmu.
Kličová slova:Software, návrh, vývoj, testování.
Literatura:Povinná literatura:
[1] McCarthy, J. Softwarové projekty. Brno: Computer Press, 2000.

Doporučená literatura:
[2] Kanisová, H., Müller, M. UML srozumitelně. 2. aktualizované vydání. Brno: Computer Press, 2006.
[3] Hunt, A., Thomas, D. Programátor pragmatik. Brno: Computer Press, 2007.
[4] Webové stránky dle pokynů vyučujících

Předmět:Týmový vývoj softwaru 2818TVS2Ing. Moc Michal-0+3 KZ-3
Anotace:Předmět navazuje na 818TVS1. V rámci jednotlivých týmů se bude pokračovat vývojem a testováním konkrétní aplikace, tvorbou dokumentace.
Osnova:1. Kontrola návrhu aplikace a případné dotazy nebo připomínky.
2. Implementace aplikace I.
3. Implementace aplikace II.
4. Implementace aplikace III.
5. Implementace aplikace IV.
6. Implementace aplikace V.
7. Testování aplikace, detekce a opravy chyb I.
8. Testování aplikace, detekce a opravy chyb II.
9. Optimalizace programu, úpravy zdrojových kódů I.
10. Optimalizace programu, úpravy zdrojových kódů II.
11. Tvorba dokumentace.
12. Hodnocení projektu.
Osnova cvičení:1. Kontrola návrhu aplikace a případné dotazy nebo připomínky.
2. Implementace aplikace I.
3. Implementace aplikace II.
4. Implementace aplikace III.
5. Implementace aplikace IV.
6. Implementace aplikace V.
7. Testování aplikace, detekce a opravy chyb I.
8. Testování aplikace, detekce a opravy chyb II.
9. Optimalizace programu, úpravy zdrojových kódů I.
10. Optimalizace programu, úpravy zdrojových kódů II.
11. Tvorba dokumentace.
12. Hodnocení projektu.
Cíle:Znalosti:
Fungování procesů při práci v týmu, systémy pro správu verzí, testování software, tvorba dokumentace.

Schopnosti:
Zařadit se do týmu a převzít rozpracovaný projekt, odevzdávat projekt dle standardů, tvorba dokumentace, testování software.
Požadavky:Nastudovat materiály kurzu 818TVS1, znalost programování, ochota spolupracovat s kolegy.
Rozsah práce:Individuální práce studentů obsahuje implementaci vlastního modulu a jeho začlenění do společného projektu týmu.
Kličová slova:Software, návrh, vývoj, testování.
Literatura:Povinná literatura:
[1] McCarthy, J. Softwarové projekty. Brno: Computer Press, 2000.

Doporučená literatura:
[2] Kanisová, H., Müller, M. UML srozumitelně. 2. aktualizované vydání. Brno: Computer Press, 2006.
[3] Hunt, A., Thomas, D. Programátor pragmatik. Brno: Computer Press, 2007.
[4] Webové stránky dle pokynů vyučujících

Tělesná výchova 1, 2818TV12 Majerová 0+2 z 0+2 z 1 1
Předmět:Tělesná výchova 1818TV1Mgr. Majerová Dana Ph.D.0+2 Z-1-
Anotace:
Osnova:Předmět je realizován detašovaným pracovištěm ČVUT v Praze v Děčíně.
Osnova cvičení:Předmět je realizován detašovaným pracovištěm ČVUT v Praze v Děčíně.
Cíle:
Požadavky:
Rozsah práce:
Kličová slova:
Literatura:

Předmět:Tělesná výchova 2818TV2Mgr. Majerová Dana Ph.D. / Ing. Moc Michal-0+2 Z-1
Anotace:
Osnova:Předmět je realizován detašovaným pracovištěm ČVUT v Praze v Děčíně.
Osnova cvičení:Předmět je realizován detašovaným pracovištěm ČVUT v Praze v Děčíně.
Cíle:
Požadavky:
Rozsah práce:
Kličová slova:
Literatura: