Variační metody

Termíny pro zkoušku či klasifikovaný zápočet


Pravidelná účast na výuce znamená zvýhodnění u zkoušky formou snížení počtu otázekI. Úvodní poznámky - Variační počet - motivace a úvod

II. Klasický variační počet 

1. Variační úloha

2. Eulerovy - Lagrangeovy rovnice

3. Nutné a postačující podmínky extrému funkcionálu

4. Příklady

III. Moderní variační počet
1. Kvadratický funkcionál a okrajová úloha pro eliptickou parciální diferenciální rovnici

2. Minimum kvadratického funkcionálu

3. Slabé řešení okrajové úlohy a Sobolevovy prostory

4. Laxova - Milgramova věta

IV. Závěr

Literatura

[1] L.E. Elsgolc, Variační počet, SNTL, Praha 1965
[2] S.G. Michlin, Čislennaja realizacija variacionnzch metodov, Nauka, Miskva 1966
[3] I.M. Gelfand a S.V. Fomin, Variacionnoje Isčislenije, Gosizfizmat, Moskva 1961
[4] K. Rektorys, Variační metody v inženýrských problémech a problémech matematické fyziky, Academia, Praha 1999