Kontakt

Ing. Petr Pauš

Email:

Web: http://geraldine.fjfi.cvut.cz/~pausp

Adresa:
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
Katedra matematiky
Trojanova 13
120 00 Praha 2
Czech Republic

Místnost: Trojanova, číslo dveří 111