01LIPB  >  Lineární programování B

Počet hodnotících: 1 / 23 !! Pozor !!
Nedostatek hodnocení. Statistika nemusí být relevantní.
Procento hodnotících: 4 %
|=...................|

Zapsaných na předmět: 23 studentů.
Ukončilo předmět: 15 studentů.
|=============.......| 65 %

Burdík Čestmír prof.RNDr. DrSc. [ Cvičící, Přednášející, Zkoušející ]

N : Obecné poznámky k předmětu jako celku. [1]
  • Upřímně trochu nechápu smysl tohoto předmětu, většinu věcí, které se zde probíraly student oboru ASI absolvuje již v prváku (Matematická ekonomie), proto bych mnohem více chápala, kdyby tento předmět probíhal již v prváku a stačilo by pouze formou cvičení, nebo klasifikovaného zápočtu, protože se vlastně jedná o takové praktické programování věcí z předmětu Matematické ekonomie.
    Studijní průměr: <1.0, 1.5>

N : Oznámkujte předmět [1] 3.00
1 : |....................| 0 % [0] 1 (výborně)
2 : |....................| 0 % [0] 2
3 : |====================| 100 % [1] 3
4 : |....................| 0 % [0] 4
5 : |....................| 0 % [0] 5

N : Odpovídala náročnost předmětu počtu získaných kreditů? [1]
1 : |....................| 0 % [0] nevyjádřeno
2 : |====================| 100 % [1] ano
3 : |....................| 0 % [0] Ne, kreditová dotace byla příliš nízká
4 : |....................| 0 % [0] Ne, kreditová dotace byla příliš vysoká