01UMF  >  Úvod do mainframe

Počet hodnotících: 0 / 9 !! Pozor !!
Nedostatek hodnocení. Statistika nemusí být relevantní.
Procento hodnotících: 0 %
|....................|

Zapsaných na předmět: 9 studentů.
Ukončilo předmět: 6 studentů.
|=============.......| 66 %

Oberhuber Tomáš Ing. Ph.D. [ ]

Nebyly splněny podmínky pro zobrazení komentářů a hodnocení.