02EJFS1  >  Výjezdní seminář EJF1

Počet hodnotících: 0 / 9 !! Pozor !!
Nedostatek hodnocení. Statistika nemusí být relevantní.
Procento hodnotících: 0 %
|....................|

Zapsaných na předmět: 9 studentů.
Ukončilo předmět: 4 studentů.
|=========...........| 44 %

Petráček Vojtěch Doc.RNDr. CSc. [ ]

Nebyly splněny podmínky pro zobrazení komentářů a hodnocení.