02PRPL1  >  Praktika fyziky plazmatu 1

Počet hodnotících: 0 / 5 !! Pozor !!
Nedostatek hodnocení. Statistika nemusí být relevantní.
Procento hodnotících: 0 %
|....................|

Zapsaných na předmět: 5 studentů.
Ukončilo předmět: 0 studentů.
|....................| 0 %

Svoboda Vojtěch Ing. CSc. [ ]

Nebyly splněny podmínky pro zobrazení komentářů a hodnocení.