04ABK3  >  Rozvíjení řečových dovedností 3

Počet hodnotících: 3 / 19 !! Pozor !!
Nedostatek hodnocení. Statistika nemusí být relevantní.
Procento hodnotících: 15 %
|===.................|

Zapsaných na předmět: 19 studentů.
Ukončilo předmět: 16 studentů.
|=================...| 84 %

Clarke Dunstan Bc. [ ]
Kovářová Jana Mgr. [ Cvičící ]

N : Obecné poznámky k předmětu jako celku. [2]
  • nic
    Studijní průměr: (2.0, 2.5>
  • zajimavy
    Studijní průměr: (2.0, 2.5>

N : Oznámkujte předmět [3] 1.67
1 : |=======.............| 33 % [1] 1 (výborně)
2 : |=============.......| 66 % [2] 2
3 : |....................| 0 % [0] 3
4 : |....................| 0 % [0] 4
5 : |....................| 0 % [0] 5

N : Odpovídala náročnost předmětu počtu získaných kreditů? [3]
1 : |=======.............| 33 % [1] nevyjádřeno
2 : |=============.......| 66 % [2] ano
3 : |....................| 0 % [0] Ne, kreditová dotace byla příliš nízká
4 : |....................| 0 % [0] Ne, kreditová dotace byla příliš vysoká