04ABS3  >  Systematizace jazykových prostředků 3

Počet hodnotících: 2 / 17 !! Pozor !!
Nedostatek hodnocení. Statistika nemusí být relevantní.
Procento hodnotících: 11 %
|==..................|

Zapsaných na předmět: 17 studentů.
Ukončilo předmět: 10 studentů.
|============........| 58 %

Dvořáková Irena prom.fil. [ Cvičící ]

N : Obecné poznámky k předmětu jako celku. [1]
  • nic
    Studijní průměr: (2.0, 2.5>

N : Oznámkujte předmět [2] 2.00
1 : |....................| 0 % [0] 1 (výborně)
2 : |====================| 100 % [2] 2
3 : |....................| 0 % [0] 3
4 : |....................| 0 % [0] 4
5 : |....................| 0 % [0] 5

N : Odpovídala náročnost předmětu počtu získaných kreditů? [2]
1 : |....................| 0 % [0] nevyjádřeno
2 : |==========..........| 50 % [1] ano
3 : |==========..........| 50 % [1] Ne, kreditová dotace byla příliš nízká
4 : |....................| 0 % [0] Ne, kreditová dotace byla příliš vysoká