04FM3  >  Francouzština M3

Počet hodnotících: 0 / 23 !! Pozor !!
Nedostatek hodnocení. Statistika nemusí být relevantní.
Procento hodnotících: 0 %
|....................|

Zapsaných na předmět: 23 studentů.
Ukončilo předmět: 17 studentů.
|===============.....| 73 %

Panáčková Zuzana PhDr. [ ]

Nebyly splněny podmínky pro zobrazení komentářů a hodnocení.