04NM1  >  Němčina M1

Počet hodnotících: 4 / 66 !! Pozor !!
Nedostatek hodnocení. Statistika nemusí být relevantní.
Procento hodnotících: 6 %
|=...................|

Zapsaných na předmět: 66 studentů.
Ukončilo předmět: 52 studentů.
|================....| 78 %

Čechová Miloslava Mgr. [ Cvičící ]
Pavlíková Ivana Mgr. [ Cvičící ]

N : Obecné poznámky k předmětu jako celku. [3]
  • Za jeden kredit moc práce.
    Studijní průměr: <1.0, 1.5>
  • Hodiny se nesly v příjemné atmosféře, i když byla vyžadována připravenost a znalost probíraných látek (jako vždy :) )
    Studijní průměr: (2.0, 2.5>
  • vysoké nároky a neobvyklá slovní zásoba
    Studijní průměr: (2.0, 2.5>

N : Oznámkujte předmět [4] 1.75
1 : |=====...............| 25 % [1] 1 (výborně)
2 : |===============.....| 75 % [3] 2
3 : |....................| 0 % [0] 3
4 : |....................| 0 % [0] 4
5 : |....................| 0 % [0] 5

N : Odpovídala náročnost předmětu počtu získaných kreditů? [4]
1 : |....................| 0 % [0] nevyjádřeno
2 : |....................| 0 % [0] ano
3 : |====================| 100 % [4] Ne, kreditová dotace byla příliš nízká
4 : |....................| 0 % [0] Ne, kreditová dotace byla příliš vysoká