11KOV  >  Fyzika kovů

Počet hodnotících: 2 / 3 !! Pozor !!
Nedostatek hodnocení. Statistika nemusí být relevantní.
Procento hodnotících: 66 %
|=============.......|

Zapsaných na předmět: 3 studentů.
Ukončilo předmět: 3 studentů.
|====================| 100 %


N : Obecné poznámky k předmětu jako celku. [2]
  • Téma probírané látky mě občas frustrovalo (jelikož to není můj obor), nicméně oba přednášející na VŠCHT (Novák, Lejček) byli kvalitní. Navíc kvituju zařazené cvičení a exkurzi na FZÚ. Vypůjčení předmětu z jiné fakulty bylo dobrým nápadem.
    Studijní průměr: neuveden
  • Předmět je tematicky zajímavý, přináší základní vhled do problematiky kovů vysvětlenou víc fenomenologicky než matematicky, což není vždy na škodu.
    Studijní průměr: neuveden

N : Oznámkujte předmět [2] 2.00
1 : |....................| 0 % [0] 1 (výborně)
2 : |====================| 100 % [2] 2
3 : |....................| 0 % [0] 3
4 : |....................| 0 % [0] 4
5 : |....................| 0 % [0] 5

N : Odpovídala náročnost předmětu počtu získaných kreditů? [2]
1 : |....................| 0 % [0] nevyjádřeno
2 : |==========..........| 50 % [1] ano
3 : |==========..........| 50 % [1] Ne, kreditová dotace byla příliš nízká
4 : |....................| 0 % [0] Ne, kreditová dotace byla příliš vysoká