11SPL1  >  Struktura pevných látek 1

Počet hodnotících: 1 / 1 !! Pozor !!
Nedostatek hodnocení. Statistika nemusí být relevantní.
Procento hodnotících: 100 %
|====================|

Zapsaných na předmět: 1 studentů.
Ukončilo předmět: 1 studentů.
|====================| 100 %


N : Obecné poznámky k předmětu jako celku. [1]
  • Potřebný základní kurs struktury pevných látek skvěle přednášený profesorem Krausem.
    Studijní průměr: (2.0, 2.5>

N : Oznámkujte předmět [1] 1.00
1 : |====================| 100 % [1] 1 (výborně)
2 : |....................| 0 % [0] 2
3 : |....................| 0 % [0] 3
4 : |....................| 0 % [0] 4
5 : |....................| 0 % [0] 5

N : Odpovídala náročnost předmětu počtu získaných kreditů? [1]
1 : |....................| 0 % [0] nevyjádřeno
2 : |====================| 100 % [1] ano
3 : |....................| 0 % [0] Ne, kreditová dotace byla příliš nízká
4 : |....................| 0 % [0] Ne, kreditová dotace byla příliš vysoká