12DRP  >  Diferenciální rovnice na počítači

Počet hodnotících: 2 / 7 !! Pozor !!
Nedostatek hodnocení. Statistika nemusí být relevantní.
Procento hodnotících: 28 %
|======..............|

Zapsaných na předmět: 7 studentů.
Ukončilo předmět: 5 studentů.
|==============......| 71 %

Liska Richard Doc.Ing. CSc. [ Cvičící, Přednášející, Zkoušející ]

N : Obecné poznámky k předmětu jako celku. [2]
  • Velmi dobrý předmět, který konečně uvedl numerickou matematiku do praxe.
    Studijní průměr: neuveden
  • Užitečný a přínosný předmět. Oceňuji že teorie byla ukázána na praktických příkladech a implementacích.
    Studijní průměr: <1.0, 1.5>

N : Oznámkujte předmět [2] 1.00
1 : |====================| 100 % [2] 1 (výborně)
2 : |....................| 0 % [0] 2
3 : |....................| 0 % [0] 3
4 : |....................| 0 % [0] 4
5 : |....................| 0 % [0] 5

N : Odpovídala náročnost předmětu počtu získaných kreditů? [2]
1 : |....................| 0 % [0] nevyjádřeno
2 : |====================| 100 % [2] ano
3 : |....................| 0 % [0] Ne, kreditová dotace byla příliš nízká
4 : |....................| 0 % [0] Ne, kreditová dotace byla příliš vysoká