12DSEIF1  >  Seminář k diplomové práci 1

Počet hodnotících: 0 / 2 !! Pozor !!
Nedostatek hodnocení. Statistika nemusí být relevantní.
Procento hodnotících: 0 %
|....................|

Zapsaných na předmět: 2 studentů.
Ukončilo předmět: 1 studentů.
|==========..........| 50 %

Limpouch Jiří prof.Ing. CSc. [ ]

Nebyly splněny podmínky pro zobrazení komentářů a hodnocení.