12EKO  >  Ekonomika

Počet hodnotících: 2 / 3 !! Pozor !!
Nedostatek hodnocení. Statistika nemusí být relevantní.
Procento hodnotících: 66 %
|=============.......|

Zapsaných na předmět: 3 studentů.
Ukončilo předmět: 3 studentů.
|====================| 100 %

Fialová Helena Doc.Ing. CSc. [ Cvičící, Přednášející, Zkoušející ]
Indrová Ing. [ ]
Procházka Ivan prof.Ing. DrSc. [ ]

N : Obecné poznámky k předmětu jako celku. [2]
  • Myslím, že dávat předmět na FELu pro prváky studenům třetího ročníku FJFI vhodné. Předmět pro mě byl velmi málo užitečný
    Studijní průměr: (1.5, 2.0>
  • Ekonomická logika je kategoricky odlišná od matematické. Předmět prolítne všemi základními kapitolami ekonomiky, ale velice povrchově.
    Studijní průměr: (2.0, 2.5>

N : Oznámkujte předmět [2] 3.50
1 : |....................| 0 % [0] 1 (výborně)
2 : |....................| 0 % [0] 2
3 : |==========..........| 50 % [1] 3
4 : |==========..........| 50 % [1] 4
5 : |....................| 0 % [0] 5

N : Odpovídala náročnost předmětu počtu získaných kreditů? [2]
1 : |....................| 0 % [0] nevyjádřeno
2 : |====================| 100 % [2] ano
3 : |....................| 0 % [0] Ne, kreditová dotace byla příliš nízká
4 : |....................| 0 % [0] Ne, kreditová dotace byla příliš vysoká