12EP1  >  Praktikum z elektroniky 1

Počet hodnotících: 1 / 6 !! Pozor !!
Nedostatek hodnocení. Statistika nemusí být relevantní.
Procento hodnotících: 16 %
|===.................|

Zapsaných na předmět: 6 studentů.
Ukončilo předmět: 4 studentů.
|=============.......| 66 %

Blažej Josef Ing. Ph.D. [ ]
Michálek ? Ing. [ ]
Pavel Jaroslav Ing. [ Cvičící, Přednášející ]
Procházka Ivan prof.Ing. DrSc. [ ]
Vacek ? Ing. [ ]

N : Obecné poznámky k předmětu jako celku. [1]
  • Praktikum z elektroniky, užili jsme si i náročnější počítání obvodů, zejména operační zesilovače.
    Studijní průměr: <1.0, 1.5>

N : Oznámkujte předmět [1] 1.00
1 : |====================| 100 % [1] 1 (výborně)
2 : |....................| 0 % [0] 2
3 : |....................| 0 % [0] 3
4 : |....................| 0 % [0] 4
5 : |....................| 0 % [0] 5

N : Odpovídala náročnost předmětu počtu získaných kreditů? [1]
1 : |....................| 0 % [0] nevyjádřeno
2 : |====================| 100 % [1] ano
3 : |....................| 0 % [0] Ne, kreditová dotace byla příliš nízká
4 : |....................| 0 % [0] Ne, kreditová dotace byla příliš vysoká