12FDD  >  Fyzika detekce a detektory optického záření

Počet hodnotících: 1 / 13 !! Pozor !!
Nedostatek hodnocení. Statistika nemusí být relevantní.
Procento hodnotících: 7 %
|=...................|

Zapsaných na předmět: 13 studentů.
Ukončilo předmět: 8 studentů.
|============........| 61 %

Pína Ladislav Doc.Ing. DrSc. [ Cvičící, Přednášející, Zkoušející ]
Tymlová Veronika Ing. [ ]

N : Obecné poznámky k předmětu jako celku. [1]
  • Téměř odpočinkový předmět.
    Studijní průměr: neuveden

N : Oznámkujte předmět [1] 1.00
1 : |====================| 100 % [1] 1 (výborně)
2 : |....................| 0 % [0] 2
3 : |....................| 0 % [0] 3
4 : |....................| 0 % [0] 4
5 : |....................| 0 % [0] 5

N : Odpovídala náročnost předmětu počtu získaných kreditů? [1]
1 : |....................| 0 % [0] nevyjádřeno
2 : |====================| 100 % [1] ano
3 : |....................| 0 % [0] Ne, kreditová dotace byla příliš nízká
4 : |....................| 0 % [0] Ne, kreditová dotace byla příliš vysoká