12NCH  >  Nanochemie

Počet hodnotících: 2 / 12 !! Pozor !!
Nedostatek hodnocení. Statistika nemusí být relevantní.
Procento hodnotících: 16 %
|===.................|

Zapsaných na předmět: 12 studentů.
Ukončilo předmět: 7 studentů.
|============........| 58 %

Proška Jan RNDr. [ Cvičící, Přednášející, Zkoušející ]

N : Obecné poznámky k předmětu jako celku. [2]
  • Netradiční ale velmi zajímavý předmět, který nedá ani tak konkrétní znalosti jako spíše otevře oči.
    Studijní průměr: neuveden
  • Zcela netradiční předmět. Člověk se dozví mnohem více, než kolik název slibuje. Trocha nanochemie, trocha fylozofie, trocha termodynamiky, trocha teorie informací, ... a hodně zajímavých informací.
    Studijní průměr: neuveden

N : Oznámkujte předmět [2] 1.00
1 : |====================| 100 % [2] 1 (výborně)
2 : |....................| 0 % [0] 2
3 : |....................| 0 % [0] 3
4 : |....................| 0 % [0] 4
5 : |....................| 0 % [0] 5

N : Odpovídala náročnost předmětu počtu získaných kreditů? [2]
1 : |....................| 0 % [0] nevyjádřeno
2 : |====================| 100 % [2] ano
3 : |....................| 0 % [0] Ne, kreditová dotace byla příliš nízká
4 : |....................| 0 % [0] Ne, kreditová dotace byla příliš vysoká