12OMIL  >  Optickomechanické inženýrství

Počet hodnotících: 1 / 2 !! Pozor !!
Nedostatek hodnocení. Statistika nemusí být relevantní.
Procento hodnotících: 50 %
|==========..........|

Zapsaných na předmět: 2 studentů.
Ukončilo předmět: 2 studentů.
|====================| 100 %

Hošek Jan Doc.Ing. Ph.D. [ Cvičící, Přednášející, Zkoušející ]

N : Obecné poznámky k předmětu jako celku. [1]
  • Předmět vyučovaný na FS ČVUT, optika z pohledu konstrukce.
    Studijní průměr: (2.0, 2.5>

N : Oznámkujte předmět [1] 1.00
1 : |====================| 100 % [1] 1 (výborně)
2 : |....................| 0 % [0] 2
3 : |....................| 0 % [0] 3
4 : |....................| 0 % [0] 4
5 : |....................| 0 % [0] 5

N : Odpovídala náročnost předmětu počtu získaných kreditů? [1]
1 : |....................| 0 % [0] nevyjádřeno
2 : |====================| 100 % [1] ano
3 : |....................| 0 % [0] Ne, kreditová dotace byla příliš nízká
4 : |....................| 0 % [0] Ne, kreditová dotace byla příliš vysoká