14FYM1  >  Fyzikální metalurgie 1

Počet hodnotících: 0 / 17 !! Pozor !!
Nedostatek hodnocení. Statistika nemusí být relevantní.
Procento hodnotících: 0 %
|....................|

Zapsaných na předmět: 17 studentů.
Ukončilo předmět: 10 studentů.
|============........| 58 %

Karlík Miroslav prof.RNDr. [ ]

Nebyly splněny podmínky pro zobrazení komentářů a hodnocení.