15SEPM  >  Praktikum ze separačních metod

Počet hodnotících: 1 / 5 !! Pozor !!
Nedostatek hodnocení. Statistika nemusí být relevantní.
Procento hodnotících: 20 %
|====................|

Zapsaných na předmět: 5 studentů.
Ukončilo předmět: 4 studentů.
|================....| 80 %

Čubová Kateřina Ing. Ph.D. [ ]
John Jan prof.Ing. CSc. [ ]
Němec Mojmír Ing. Ph.D. [ Cvičící ]

N : Obecné poznámky k předmětu jako celku. [1]
  • Veľmi dobré praktikum, super dopĺňajúce praktickú stránku veci k Separačným metódam 1
    Studijní průměr: neuveden

N : Oznámkujte předmět [1] 1.00
1 : |====================| 100 % [1] 1 (výborně)
2 : |....................| 0 % [0] 2
3 : |....................| 0 % [0] 3
4 : |....................| 0 % [0] 4
5 : |....................| 0 % [0] 5

N : Odpovídala náročnost předmětu počtu získaných kreditů? [1]
1 : |....................| 0 % [0] nevyjádřeno
2 : |====================| 100 % [1] ano
3 : |....................| 0 % [0] Ne, kreditová dotace byla příliš nízká
4 : |....................| 0 % [0] Ne, kreditová dotace byla příliš vysoká