16JRF1  >  Jaderná a radiační fyzika 1

Počet hodnotících: 2 / 7 !! Pozor !!
Nedostatek hodnocení. Statistika nemusí být relevantní.
Procento hodnotících: 28 %
|======..............|

Zapsaných na předmět: 7 studentů.
Ukončilo předmět: 4 studentů.
|===========.........| 57 %

Musílek Ladislav prof.Ing. CSc. [ Přednášející, Zkoušející ]
Široký Jan Ing. [ ]
Urban Tomáš Ing. [ Cvičící ]

N : Obecné poznámky k předmětu jako celku. [2]
  • Nutný úvod do oboru, škoda, že přednášky nejsou trochu poutavější
    Studijní průměr: (1.5, 2.0>
  • Přednášky z radiační fyziky...
    Studijní průměr: (1.5, 2.0>

N : Oznámkujte předmět [2] 2.50
1 : |....................| 0 % [0] 1 (výborně)
2 : |==========..........| 50 % [1] 2
3 : |==========..........| 50 % [1] 3
4 : |....................| 0 % [0] 4
5 : |....................| 0 % [0] 5

N : Odpovídala náročnost předmětu počtu získaných kreditů? [2]
1 : |....................| 0 % [0] nevyjádřeno
2 : |====================| 100 % [2] ano
3 : |....................| 0 % [0] Ne, kreditová dotace byla příliš nízká
4 : |....................| 0 % [0] Ne, kreditová dotace byla příliš vysoká