16SEM1  >  Seminář 1

Počet hodnotících: 0 / 5 !! Pozor !!
Nedostatek hodnocení. Statistika nemusí být relevantní.
Procento hodnotících: 0 %
|....................|

Zapsaných na předmět: 5 studentů.
Ukončilo předmět: 5 studentů.
|====================| 100 %

Pilařová Kateřina Ing. [ ]

Nebyly splněny podmínky pro zobrazení komentářů a hodnocení.