16USRJ  >  Úvod do systému řízení jakosti ve zdravotnictví

Počet hodnotících: 1 / 10 !! Pozor !!
Nedostatek hodnocení. Statistika nemusí být relevantní.
Procento hodnotících: 10 %
|==..................|

Zapsaných na předmět: 10 studentů.
Ukončilo předmět: 6 studentů.
|============........| 60 %

Pešek Jaromír Ing. [ Cvičící, Přednášející ]

N : Obecné poznámky k předmětu jako celku. [1]
  • diskusní oddychovka pojatá jako motivace ke kladnému postoji k řízení jakosti....na to co jsme se dozvěděli by ta dvouhodinovka stačila jedna
    Studijní průměr: (1.5, 2.0>

N : Oznámkujte předmět [1] 4.00
1 : |....................| 0 % [0] 1 (výborně)
2 : |....................| 0 % [0] 2
3 : |....................| 0 % [0] 3
4 : |====================| 100 % [1] 4
5 : |....................| 0 % [0] 5

N : Odpovídala náročnost předmětu počtu získaných kreditů? [1]
1 : |....................| 0 % [0] nevyjádřeno
2 : |====================| 100 % [1] ano
3 : |....................| 0 % [0] Ne, kreditová dotace byla příliš nízká
4 : |....................| 0 % [0] Ne, kreditová dotace byla příliš vysoká