18AEK  >  Aplikovaná ekonometrie a teorie časových řad

Počet hodnotících: 3 / 34 !! Pozor !!
Nedostatek hodnocení. Statistika nemusí být relevantní.
Procento hodnotících: 8 %
|==..................|

Zapsaných na předmět: 34 studentů.
Ukončilo předmět: 28 studentů.
|================....| 82 %

Sekničková Jana Mgr. Ph.D. [ Cvičící, Přednášející, Zkoušející ]

N : Obecné poznámky k předmětu jako celku. [3]
  • pokračování předmětu EKONS, kdy se v první půli semestru prakticky jen zopakuje lineární regresní model a ukáže se, jak se to nakliká v programu GRETL. v druhé půli se již probírá zajímavější teorie časových řad
    Studijní průměr: neuveden
  • Super předmět, který ukáže aplikaci teoretické části ekonometrie, která je probírána na konci bakalářského studia.
    Studijní průměr: neuveden
  • prospěšný předmět, návaznost (z velké části opakování) ekonometrie, ale prospěšné
    Studijní průměr: neuveden

N : Oznámkujte předmět [3] 1.67
1 : |=======.............| 33 % [1] 1 (výborně)
2 : |=============.......| 66 % [2] 2
3 : |....................| 0 % [0] 3
4 : |....................| 0 % [0] 4
5 : |....................| 0 % [0] 5

N : Odpovídala náročnost předmětu počtu získaných kreditů? [3]
1 : |....................| 0 % [0] nevyjádřeno
2 : |====================| 100 % [3] ano
3 : |....................| 0 % [0] Ne, kreditová dotace byla příliš nízká
4 : |....................| 0 % [0] Ne, kreditová dotace byla příliš vysoká