18MOCA  >  Metoda Monte Carlo

Počet hodnotících: 9 / 56
Procento hodnotících: 16 %
|===.................|

Zapsaných na předmět: 56 studentů.
Ukončilo předmět: 44 studentů.
|================....| 78 %

Horňák [ Cvičící ]
Virius Miroslav Doc.Ing. CSc. [ Přednášející ]

N : Obecné poznámky k předmětu jako celku. [6]
 • Celkem zbytečný předmět. Z předmětu jsem si odnesl to, že všechny řešené problémy budu raději řešit numericky než metodou Monte Carlo.
  Studijní průměr: neuveden
 • O metodě monte carlo toho o moc více nevím. Naučil jsem se, jak generovat různá rozdělení. Ale vzhledem k tomu, že tyto generátory obsahuje každý software, uvítal bych spíše znalosti (cvika) přímo z metody monte carlo.
  Studijní průměr: neuveden
 • teorie generování pseudonáhodných čísel v počítači a jejich využití v praxi
  Studijní průměr: neuveden
 • Vcelku zajímavý předmět, vše se točí okolo Mersenne Twisteru.
  Studijní průměr: neuveden
 • vyzkoušel jsem si opět odevzdávání programovacích úkolů.
  Studijní průměr: neuveden
 • Díky benevolenci cvičícího stačilo k získání kreditů opravdu málo
  Studijní průměr: <1.0, 1.5>

N : Oznámkujte předmět [9] 2.44
1 : |==..................| 11 % [1] 1 (výborně)
2 : |=======.............| 33 % [3] 2
3 : |===========.........| 55 % [5] 3
4 : |....................| 0 % [0] 4
5 : |....................| 0 % [0] 5

N : Odpovídala náročnost předmětu počtu získaných kreditů? [9]
1 : |....................| 0 % [0] nevyjádřeno
2 : |===============.....| 77 % [7] ano
3 : |....................| 0 % [0] Ne, kreditová dotace byla příliš nízká
4 : |==..................| 11 % [1] Ne, kreditová dotace byla příliš vysoká