18SDI1  >  Seminář k diplomové práci 1

Počet hodnotících: 2 / 14 !! Pozor !!
Nedostatek hodnocení. Statistika nemusí být relevantní.
Procento hodnotících: 14 %
|===.................|

Zapsaných na předmět: 14 studentů.
Ukončilo předmět: 10 studentů.
|==============......| 71 %

Virius Miroslav Doc.Ing. CSc. [ Cvičící, Přednášející ]

N : Obecné poznámky k předmětu jako celku. [2]
  • dobrá příprava na obhajobu diplomové práce
    Studijní průměr: <1.0, 1.5>
  • Takto by mohl vypadat každý předmět
    Studijní průměr: <1.0, 1.5>

N : Oznámkujte předmět [2] 1.00
1 : |====================| 100 % [2] 1 (výborně)
2 : |....................| 0 % [0] 2
3 : |....................| 0 % [0] 3
4 : |....................| 0 % [0] 4
5 : |....................| 0 % [0] 5

N : Odpovídala náročnost předmětu počtu získaných kreditů? [2]
1 : |....................| 0 % [0] nevyjádřeno
2 : |====================| 100 % [2] ano
3 : |....................| 0 % [0] Ne, kreditová dotace byla příliš nízká
4 : |....................| 0 % [0] Ne, kreditová dotace byla příliš vysoká