818DIM  >  Diskrétní matematika

Počet hodnotících: 0 / 11 !! Pozor !!
Nedostatek hodnocení. Statistika nemusí být relevantní.
Procento hodnotících: 0 %
|....................|

Zapsaných na předmět: 11 studentů.
Ukončilo předmět: 9 studentů.
|================....| 81 %

Horaisová Kateřina Ing. Ph.D. [ ]

Nebyly splněny podmínky pro zobrazení komentářů a hodnocení.