818NEM1  >  Němčina 1

Počet hodnotících: 0 / 60 !! Pozor !!
Nedostatek hodnocení. Statistika nemusí být relevantní.
Procento hodnotících: 0 %
|....................|

Zapsaných na předmět: 60 studentů.
Ukončilo předmět: 7 studentů.
|==..................| 11 %

Petrová Světlana Mgr. [ ]

Nebyly splněny podmínky pro zobrazení komentářů a hodnocení.