818PRC1  >  Programování v C++ 1

Počet hodnotících: 0 / 17 !! Pozor !!
Nedostatek hodnocení. Statistika nemusí být relevantní.
Procento hodnotících: 0 %
|....................|

Zapsaných na předmět: 17 studentů.
Ukončilo předmět: 7 studentů.
|========............| 41 %

Moc Michal Ing. [ ]

Nebyly splněny podmínky pro zobrazení komentářů a hodnocení.