Anketa :: O anketě :: Struktura

Struktura ankety Anketa Seznam předmětů Předmět Hodnocení učitele v předmětu Učitel Seznam učitelů Pořadí učitelů K dipozici jsou následující výsledky:

Učitel může učit více předmětů a předmět může učit více učitelů. K zobrazení hodnocení učitele v předmětu jsou možné dvě cesty. Jednou cestou je vyhledat příslušný předmět v seznamu předmětů a v něm vybrat učitele. Druhou cestou je zvolit konkrétního učitele ze seznamu učitelů a pak si vybrat z předmětů, které učil.