Mlynář Jan RNDr. Ph.D.

Vyučující v předmětech
[02FT] Fyzika tokamaků
[02ITER] ITER a doprovodný program
[02STF1] Seminář FTTF1
[02VUTF1] Výzkumný úkol 1
Počet hodnotících: 1 / 4 !! Pozor !!
Nedostatek hodnocení. Statistika nemusí být relevantní.
Procento hodnotících: 25 %
||
Celkové hodnocení [1]
1 : |====================| 100 % [1]  
2 : |....................| 0 % [0]  
3 : |....................| 0 % [0]  
4 : |....................| 0 % [0]  
5 : |....................| 0 % [0]  
medián: 1.00 průměr hodnocení: 1.00

Všichni učitelé

75% hodnocení je v rozmezí 1.00 až 2.29
medián: 1.40
průměr hodnocení: 1.57