Kontaktní informace

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT
Břehová 7, Praha 1

Katedra humanitních věd a jazyků zajišťující výuku

Trojanova 13, Praha 2
Tel.: 2 24 35 85 70
E-mail: ivana.pavlikova@fjfi.cvut.cz