Důležité informace ke kurzu

Termíny

Nový akademický rok 2019-2020: 16.09.2019 - 30.06.2020 (první certifikační zkouška do 31.5.2020)

 • zimní semestr: 16.09.2019 – 31.01.2020 (vánoční prázdniny 23.12.2019 – 10. 01.2020)
 • letní semestr: 03.02. 2020 – 31.05.2020

V ceně nejsou zahrnuty náklady na učebnice, exkurze mimo fakultu a kulturní akce.

Kurz se otevírá při minimálním počtu 10 studentů.

Obsah kurzu a úroveň ukončení

Za dva semestry (24 hodin týdně) si student osvojí systém české gramatiky, odpovídající lexikální kvantitu, frazeologizmy a syntax. Výuka se bude opírat o učebnici „Chcete mluvit česky?“ v rusko české verzi, tato bude doplňována dalšími učebními materiály, dále pak učebnice "Čeština pro cizince B2". Do výuky budou zařazeny i hodiny angličtiny (2 hodiny týdně) matematiky (2 hod.), fyziky (2 hod.). Součástí kurzu budou i exkurze na zajímavá pracoviště fakulty (fakultní jaderný reaktor, tokamak, laserové laboratoře), což bude zahrnuto do kurzovného.

Výuka bude strukturována následovně:
 • textová část spojená s úkoly ověřujícími porozumění, zároveň vyžadující samostatný jazykový projev
 • gramatika
 • cvičení související s gramatikou a textem
 • doplňující materiály
 • čtení a poslech
 • nácvik dialogů v běžné denní situaci (škola, studijní oddělení, obchod, restaurace, menza, pošta, banka, studijní oddělení, dopravní prostředky aj.)
 • důkladná fonetická průprava

Výuka bude zajišťována zkušenými vyučujícími bohemistiky, kteří kladou též důraz na individuální přístup ke studentům a jejichž cílem je, aby byli absolventi kurzu co nejvíce úspěšní a mohli dále pokračovat ve vysokoškolském studiu na ČVUT, popř. jiné vysoké škole.

Úroveň ukončení – dle SERR B2, bude vydáno patřičné osvědčení.

Termín pro odevzdání přihlášek

do 31.05.2019

Podmínky úhrady

Částku za kurzovné složit na účet příjemce:
 • Č. účtu 19-5373100277/0100
 • Banka: Komerční banka, Praha 1, Spálená 51, 110 00
 • Variabilní symbol: 14104
 • SWIFT Code: KOMBCZPP

Po vyřízení všech nutných formalit a po příjezdu do České republiky za účelem studia v intenzivním jazykovém kurzu zaplatí student výše uvedenou částku, poté získá průkaz frekventanta CŽV ČVUT. Při platbě je nutné uvést jméno studenta. V případě zrušení účasti v kurzu poté, co byly studentovi poskztnuty fakultou nutné podklady pro udělení víza a vízum bylo na jejich základě vydáno, bude účtován stornopoplatek ve výši 6.000,-- Kč.

Přihlášení

 1. odeslání přihlášky, nebo přihlášení přes vzdělávací centrum, s nímž FJFI spolupracuje.
 2. 2. po potvrzení přijetí přihlášky fakultou je zapotřebí vyřídit si patřičné formality pro příjezd do ČR a v září zaplatit kurzovné bankovním převodem (viz výše uvedené údaje) nebo v pokladně Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT, Břehová 7, Praha 1.
 3. 3. po obdržení platby bude studentovi vydán průkaz posluchače CŽV ČVUT, fakulta zajistí též možnost ubytování na kolejích ČVUT a stravování v menze.

Vízum

Všichni zájemci, kteří potřebují vízum, si je musejí vyřídit na české ambasádě ve vlastní zemi. Fakulta jim poskytne potřebné podklady, t.j. smlouvu o ubytování na koleji, potvrzení o účasti na jazykové a odborné přípravě ke studiu v akreditovaném studijním programu FJFI ČVUT. Při registraci do kurzu je nutné předložit doklad o zaplacení, pas a 1 foto.

Výuka

 • 24 hodin týdně pondělí – pátek, z toho 18 hodin český jazyk, 2 hodiny anglický jazyk, 2 hodiny matematika, 2 hodiny fyzika
 • kurz je na základě splnění všech studijních povinností ukončen písemnou a ústní zkouškou a vydáním osvědčení úrovně B2 SERR
 • vyučovací hodina o délce 50 minut

Místo konání

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská Českého vysokého učení technického v Praze (FJFI ČVUT)
Trojanova ul. 13, Praha 2, garant realizace katedra humanitních věd a jazyků FJFI - Mgr. Iva Pavlíková

Zdravotní pojištění

Doporučuje se, aby cizí státní příslušníci uzavřeli zdravotní pojištění na území České republiky především se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou (VZP), tento úkon však fakulta nezajišťuje.

Lékařská péče v případě nemoci nebo úrazu je jim pak poskytována v rámci pojištění dle podmínek pojištění VZP jako pro české občany.

V případě, že student neuzavře smlouvu se zdravotní pojišťovnou, bude si muset lékařskou péči a léky hradit sám z vlastních finančních prostředků.

Spolupráce se vzdělávacími a zprostředkovatelskými organizacemi:

Vzdělávací a poradenské centrum DIPLOM.CZ
Mgr. Zhanna ISAEVA
Trojanova 13
120 00 Praha 2
e-mail: zhanna.isaeva@fjfi.cvut.cz, isaeva@seznam.cz
Tel.: +420 608 959 080 Viber

SMART SCHOOL (pro země východoevropského a asijského sektoru)
Podbabská 1014/20
160 00 PRAHA 6 – Bubeneč
Czech Republic
e-mail: office@smartschool.cz
Tel. v ČR: +420 608 575 777
Tel. v Rusku: +7 (499) 346 82 25
Viber,WhatsApp: +420 774 035 295
Tel. Kazachstánu: +7 (727) 350-50-88 volba 234524
Skype: smartschool.cz
www.smartschool.cz