01REDA  >  Relační databáze

Počet hodnotících: 2 / 14 !! Pozor !!
Nedostatek hodnocení. Statistika nemusí být relevantní.
Procento hodnotících: 14 %
|===.................|

Zapsaných na předmět: 14 studentů.
Ukončilo předmět: 12 studentů.
|=================...| 85 %

Součková Monika Mgr. [ Přednášející, Zkoušející ]

N : Obecné poznámky k předmětu jako celku. [1]
  • úvod do databází praktickou formou
    Studijní průměr: neuveden

N : Oznámkujte předmět [2] 3.00
1 : |....................| 0 % [0] 1 (výborně)
2 : |==========..........| 50 % [1] 2
3 : |....................| 0 % [0] 3
4 : |==========..........| 50 % [1] 4
5 : |....................| 0 % [0] 5

N : Odpovídala náročnost předmětu počtu získaných kreditů? [2]
1 : |==========..........| 50 % [1] nevyjádřeno
2 : |==========..........| 50 % [1] ano
3 : |....................| 0 % [0] Ne, kreditová dotace byla příliš nízká
4 : |....................| 0 % [0] Ne, kreditová dotace byla příliš vysoká