01VAMB  >  Variační metody B

Počet hodnotících: 5 / 18
Procento hodnotících: 27 %
|=====...............|

Zapsaných na předmět: 18 studentů.
Ukončilo předmět: 13 studentů.
|==============......| 72 %

Beneš Michal prof.Dr.Ing. [ Přednášející, Cvičící ]

N : Obecné poznámky k předmětu jako celku. [5]
 • Dobrý úvod do teorie variačních metod a jedna z posledních šancí na pořádnou matematiku v mém zaměření. Dobré a občas humorné příklady z praxe rozhodně posunuly předmět do zajímavých končin.
  Studijní průměr: <1.0, 1.5>
 • Nevidím přílišné využití pro obor Aplikace softwarového inženýrství, jinak celkem zajímavý předmět.
  Studijní průměr: <1.0, 1.5>
 • Přednáška trochu zbytečná, sotva jsem stačil opisovat. Obsah ale užitečný. Asi by stačilo sepsat skripta, mohli by se pak vynechat důkazy na tabuli, trvá to věčnost.
  Studijní průměr: <1.0, 1.5>
 • Skutečnost, že se jedná o povinný předmět pro můj obor (ASI) je poněkud absurdní, jinak příliš nemám výhrady. Snad jen, že pro některé partie předmětu jsem neměl odpovídající přípravu z jiných (dáno oborem) - přednášející ne zcela reflektuje, že předmět mají povinný studenti různých oborů a v některých případech pak nemají "na čem stavět". Pro absolvování klasifikovaného zápočtu to není nepřekonatelná překážka, ale devalvuje to užitečnost předmětu - schopnost jej aplikovat. Díky absenci skript je nutné "kopírovat" přednášku do poznámek - vydání skripta nebo alespoň autorizované verze poznámek v elektronické verzi by umožnilo se na přednášku lépe soustředit.
  Studijní průměr: <1.0, 1.5>
 • Pro některé postrach, ale pokud člověk prošel Krbálkem apod. tak to není problém. Zvláště na Béčkové variantě není třeba toho moc umět. Důležité je ale tomu málu rozumět a vědět proč každý krok je upraven jak je.
  Studijní průměr: (1.5, 2.0>

N : Oznámkujte předmět [5] 2.20
1 : |....................| 0 % [0] 1 (výborně)
2 : |================....| 80 % [4] 2
3 : |====................| 20 % [1] 3
4 : |....................| 0 % [0] 4
5 : |....................| 0 % [0] 5

N : Odpovídala náročnost předmětu počtu získaných kreditů? [5]
1 : |....................| 0 % [0] nevyjádřeno
2 : |========............| 40 % [2] ano
3 : |============........| 60 % [3] Ne, kreditová dotace byla příliš nízká
4 : |....................| 0 % [0] Ne, kreditová dotace byla příliš vysoká