15AN1N  >  Anorganická chemie 1

Počet hodnotících: 2 / 56 !! Pozor !!
Nedostatek hodnocení. Statistika nemusí být relevantní.
Procento hodnotících: 3 %
|=...................|

Zapsaných na předmět: 56 studentů.
Ukončilo předmět: 11 studentů.
|====................| 19 %

Lukeš Ivan prof.RNDr. CSc. [ Přednášející, Zkoušející ]

N : Obecné poznámky k předmětu jako celku. [2]
  • Předmět jako celek by byl dobrý, probrané učivo je jistě důležité pro další studium chemie.
    Studijní průměr: neuveden
  • Suveréně nejnudnější přednášky a zároveň nejtěžší zkouška JCHI.
    Studijní průměr: neuveden

N : Oznámkujte předmět [2] 4.00
1 : |....................| 0 % [0] 1 (výborně)
2 : |....................| 0 % [0] 2
3 : |....................| 0 % [0] 3
4 : |====================| 100 % [2] 4
5 : |....................| 0 % [0] 5

N : Odpovídala náročnost předmětu počtu získaných kreditů? [2]
1 : |==========..........| 50 % [1] nevyjádřeno
2 : |....................| 0 % [0] ano
3 : |==========..........| 50 % [1] Ne, kreditová dotace byla příliš nízká
4 : |....................| 0 % [0] Ne, kreditová dotace byla příliš vysoká