17UINZ  >  Úvod do inženýrství

Počet hodnotících: 7 / 84
Procento hodnotících: 8 %
|==..................|

Zapsaných na předmět: 84 studentů.
Ukončilo předmět: 20 studentů.
|=====...............| 23 %

Bouda Jaroslav Mgr. [ Přednášející, Cvičící, Zkoušející ]

N : Obecné poznámky k předmětu jako celku. [7]
 • Předmět dosti unikátní, nemá moc společného s nějakým inženýrstvím, spíše se jedná o soubor osobních historek.
  Studijní průměr: neuveden
 • V tomto předmětu budou někteří velmi překvapeni tím, co všechno je jeho náplní.
  Studijní průměr: neuveden
 • Zajímavý
  Studijní průměr: neuveden
 • Asi je nutné nás připravit na to, že po nás bude celý život chtít pro nás nesmyslné detaily. Pan Bouda je v tom opravdu mistr. Zápočtové úlohy jsou zvládnutelné, je však třeba zvážit výběr rešerše. Zkouška je jen o výběru otázek a náladě zkoušejícího.
  Studijní průměr: neuveden
 • Povinná zkušenost pro budoucí jaderné inženýry. Jeidný předmět zajišťovaný KJR v prvním ročníku. Předmět byl především zdrojem: zajímavých faktů o inženýrské profesi, základy rýsování, uvedení do problému aktuálních otázek pro jaderné inženýrství.
  Studijní průměr: neuveden
 • Předmět pouze pro ty co ho mají povinně, výkresy a rešerše jsou téměř neodevzdatelné vzhledem k tomu, že vám není nikdy sděleno co je špatně (doporučuji začít odevzdávat co nejdřív aby jste měli dost šancí na opravu)
  Studijní průměr: neuveden
 • Za vynaložené úsilí bych očekával více kreditů. Za semestr člověk musí udělat dva technické nákresy, pětistránkovou recherchi a složit zkoušku, a jako bonus to s panem Boudou není jednoduché.
  Studijní průměr: neuveden

N : Oznámkujte předmět [7] 2.71
1 : |===.................| 14 % [1] 1 (výborně)
2 : |======..............| 28 % [2] 2
3 : |======..............| 28 % [2] 3
4 : |======..............| 28 % [2] 4
5 : |....................| 0 % [0] 5

N : Odpovídala náročnost předmětu počtu získaných kreditů? [7]
1 : |===.................| 14 % [1] nevyjádřeno
2 : |===========.........| 57 % [4] ano
3 : |======..............| 28 % [2] Ne, kreditová dotace byla příliš nízká
4 : |....................| 0 % [0] Ne, kreditová dotace byla příliš vysoká