17ZEL  >  Základy elektroniky

Počet hodnotících: 4 / 54 !! Pozor !!
Nedostatek hodnocení. Statistika nemusí být relevantní.
Procento hodnotících: 7 %
|=...................|

Zapsaných na předmět: 54 studentů.
Ukončilo předmět: 15 studentů.
|=====...............| 27 %

Kropík Martin Doc.Ing. CSc. [ Cvičící, Přednášející ]

N : Obecné poznámky k předmětu jako celku. [4]
 • Nenáročný předmět, ale 3 kredity za 4 hodiny v pátek odpoledne plus 3* praktika na půl dne, to je výsměch
  Studijní průměr: (1.5, 2.0>
 • U tohoto předmětu mi nejvíc vadila velmi stručná zadání k praktikům. Často se stávalo, že jsem přicházel do praktik s tím, že jsem přesně nevěděl, co budu měřit a především jak to mám měřit. Pokud by k jednotlivým úlohám byla podobná zadání jako například v předmětu Fyzikální praktikum - tedy podrobný teoretický úvod, popis přístrojů a návod k samotnému měření - studenti by věděli, co mají dělat, nestrávili by měřením 4 a více hodin a celkově by si odnesli mnohem více vědomostí. Argument, že studenti by měli potřebné znalosti pro měření získat z přednášek, je pochopitelný. V praxi to tak ale nefunguje. Proto by stálo za zvážení omezit počet přednášek a nahradit je měřeními v praktiku. Pokud by k úlohám byl dobře napsaný návod, studenti by se toho naučili víc než z přednášky. Navíc by se nemusela měření dělat během zkouškového období.
  Studijní průměr: (1.5, 2.0>
 • Přednášky vcelku dobré, i když nebylo potřeba na ně moc chodti díky internetovým pdf poznámkám pana docenta.
  Studijní průměr: <1.0, 1.5>
 • O elektronice se toho stejně nejvíce naučíte až budete zpracovávat protokoly.
  Studijní průměr: (2.0, 2.5>

N : Oznámkujte předmět [4] 2.25
1 : |=====...............| 25 % [1] 1 (výborně)
2 : |=====...............| 25 % [1] 2
3 : |==========..........| 50 % [2] 3
4 : |....................| 0 % [0] 4
5 : |....................| 0 % [0] 5

N : Odpovídala náročnost předmětu počtu získaných kreditů? [4]
1 : |....................| 0 % [0] nevyjádřeno
2 : |===============.....| 75 % [3] ano
3 : |=====...............| 25 % [1] Ne, kreditová dotace byla příliš nízká
4 : |....................| 0 % [0] Ne, kreditová dotace byla příliš vysoká