Kálal Milan Doc.Ing. CSc.

Vyučující v předmětech
[12ELDN] Elektrodynamika
[12ZELD] Základy elektrodynamiky
Počet hodnotících: 5 / 20
Procento hodnotících: 25 %
||
Celkové hodnocení role cvičící [5]
1 : |====................| 20 % [1]  
2 : |========............| 40 % [2]  
3 : |========............| 40 % [2]  
4 : |....................| 0 % [0]  
5 : |....................| 0 % [0]  
medián: 2.00 průměr hodnocení: 2.20

Všichni učitelé

75% hodnocení je v rozmezí 1.00 až 2.26
medián: 1.40
průměr hodnocení: 1.66
Celkové hodnocení role přednášející [5]
1 : |========............| 40 % [2]  
2 : |========............| 40 % [2]  
3 : |====................| 20 % [1]  
4 : |....................| 0 % [0]  
5 : |....................| 0 % [0]  
medián: 2.00 průměr hodnocení: 1.80

Všichni učitelé

75% hodnocení je v rozmezí 1.00 až 2.12
medián: 1.40
průměr hodnocení: 1.61
Celkové hodnocení [15]
1 : |===========.........| 53 % [8]  
2 : |=====...............| 26 % [4]  
3 : |====................| 20 % [3]  
4 : |....................| 0 % [0]  
5 : |....................| 0 % [0]  
medián: 1.00 průměr hodnocení: 1.67

Všichni učitelé

75% hodnocení je v rozmezí 1.00 až 2.29
medián: 1.40
průměr hodnocení: 1.57